Gå till innehåll

Screeningstöd livmoderhals

Med Screeningstöd livmoderhals kan regionerna utbyta information för att kunna kalla rätt kvinnor i rätt tid till gynekologisk cellprovtagning. Det gör det möjligt för alla regioner att följa de rekommendationer om screening som finns i det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning i så kallad screening. På så vis kan tidiga förstadier till livmoderhalscancer upptäckas och behandlas. 

Screening har funnits sedan 1960-talet och har lett till att hälften så många kvinnor får livmoderhalscancer mot tidigare.

Nytt vårdprogram ställer nya krav på regionerna

Sedan 2017 finns ett nytt vårdprogram för att förebygga livmoderhalscancer. Enligt det ska kvinnor i olika åldrar kallas till cellprovtagning med olika intervall, och deras prover analyseras på olika sätt. Prov från kvinnor över 30 år analyseras i första hand för humant papillomvirus, HPV, och prov från yngre kvinnor analyseras i första hand för cellförändringar. Beroende på vad analysen visar ska kvinnan kallas på nytt efter längre eller kortare tid, eller utredas vidare och få eventuell behandling.

Den här förändringen av screeningdelen i vårdprogrammet ställer nya krav på hur regionerna överför information mellan sig. Det är hemregionen, alltså regionen där invånaren är folkbokförd, som ansvarar för screeningverksamheten och som kallar till cellprovtagning. För att kunna kalla varje kvinna i rätt tid behöver regionen veta vad tidigare prov visade.

Med Screeningstöd livmoderhals följer kallelsegrundande information från provtagning och eventuell behandling med kvinnan om hon flyttar till en ny region. Tjänsten stödjer även två andra scenarier: om kvinnan lämnar ett cellprov eller får behandling i en annan region än där hon bor. Hemregionen får då den information som behövs för att kalla kvinnan i rätt tid till nästa cellprovtagning.

Nyttan blir störst när alla är med 

Det är först när alla regioner är anslutna till tjänsten som de kan följa screeningdelen i vårdprogrammet fullt ut.

Alla regioner har fattat preliminära beslut om att införa tjänsten, och de flesta har skrivit på en så kallad avsiktsförklaring, ett preliminärt avtal.

Screeningstöd livmoderhals testas med ett par regioner i slutet av 2019 och början av 2020. När testperioden blivit utvärderad kan övriga regioner ansluta.

Här hittar du information om vad som pågår i projektet.

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan