Gå till innehåll

Rehabstöd

Rehabstöd är ett verktyg för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med att samordna sjukskrivna patienters rehabilitering. Även du som är läkare kan använda Rehabstöd.

Så fungerar Rehabstöd

Rehabstöd är en fristående webbapplikation som nås via internet. Informationen som visas i Rehabstöd hämtas från de intyg som utfärdas elektroniskt i hälso- och sjukvården när en patient sjukskrivs.

Allt som du gör i Rehabstöd, och som rör information om patienter, loggas enligt patientdatalagen.

Förutsättningar

Rehabstöd erbjuds till regioner och privata vårdgivare.

För att rehabkoordinatorer och läkare ska kunna använda Rehabstöd behöver vårdgivaren vara ansluten till Intygstjänster för att utfärda och hantera digitala intyg. Det beror på att informationen i Rehabstöd hämtas från de intyg som utfärdas elektroniskt. Om vårdgivaren inte utfärdar intyg elektroniskt så finns ingen information att hämta till Rehabstöd.

För att få tillgång till Rehabstöd krävs särskild behörighet och säker inloggning med SITHS-kort. Det är verksamhetschefen på varje vårdenhet som beslutar vem som ska ha tillgång till Rehabstöd och det är vårdenhetens HSA-administratör som registrerar behörigheten genom att skapa ett medarbetaruppdrag i HSA-katalogen.

Det här behöver kunden göra

För att kunna använda Rehabstöd behöver vårdgivaren vara ansluten till Intygstjänster. Här kan du läsa hur det går till att ansluta till Intygstjänster.

För att de personer som ska använda Rehabstöd ska kunna logga in behöver de få rätt behörighet tilldelad.

Beställ Rehabstöd

Rehabstöd kan inte beställas separat, utan ingår vid anslutning till Intygstjänster.

Pris

Rehabstöd ingår i priset för Intygstjänster.

Förvalta och använda Rehabstöd

Rehabstöd nås via internet på följande webbadress:

https://rehabstod.intygstjanster.se/

Du kan logga in som rehabkoordinator eller läkare. Som rehabkoordinator kan du se alla patienter som är sjukskrivna på en vårdenhet, och som läkare kan du se de patienter som du själv har sjukskrivit. Om du har behörighet till mer än en vårdenhet kan du enkelt växla mellan enheterna.

Utbildningsmiljö

Det finns en utbildningsmiljö för Rehabstöd som kan användas vid demonstrationer och utbildningar. Du som användare kan till exempel använda den om du vill visa en kollega hur Rehabstöd fungerar.

I utbildningsmanualen kan du läsa hur du loggar in i och använder utbildningsmiljön:

Till Rehabstöds utbildningsmiljö

Intygsskolan

Är du rehabkoordinator eller läkare och vill lära dig att använda Rehabstöd? I Intygsskolan finns korta instruktionsfilmer, steg-för-steg-instruktioner och tips på vad du kan tänka på när du jobbar i Rehabstöd.

Problem att logga in

Har du problem att logga in i Rehabstöd? Här finns instruktioner för hur du kan felsöka.

Visa/Dölj mer information

Felsökning SITHS-kort

 • Checklista

  • Kontrollera att din webbläsare stödjer de tekniska kraven och att du har rätt version av NetID installerat. Kontakta din lokala IT-support om du behöver hjälp.
  • Starta om datorn och gör sedan om inloggningsproceduren.
  • Kontrollera ditt SITHS-kort genom att:
   • kontrollera att det sitter rätt i kortläsaren
   • prova att läsa in kortet på nytt genom att högerklicka på NetID-ikonen och välj ”Läs in kortet på nytt”.
   • kontrollera att du inte har några problem med att använda ditt SITHS-kort i övrigt, till exempel i Pascal.
   • kontrollera om SITHS-kortets certifikat är giltigt. Om du inte vet hur du gör det, kontakta din lokala IT-support.
   • kontrollera att du har valt rätt certifikat.
  • Rensa webbläsarens temporära internetfiler (cache).
  • Kontrollera att det fungerar för en annan användare att logga in i tjänsten på samma dator.
  • Kontakta din lokala HSA-administration och säkerställ att du har medarbetaruppdrag med ändamål för vård och behandling på den aktuella vårdenheten.
  • Om Citrix används, prova att logga in på en dator utan Citrix.
  Rensa temporära internetfiler (cache)

  För att rensa temorära internetfiler för webbläsaren Internet Explorer 11 följer du de här stegen. 

  • Klicka på Verktyg överst i webbläsaren.
  • Välj Internetalternativ.
  • Välj Ta bort webbhistorik.
  • Markera kryssrutan Temporära internetfiler.
  • Klicka på Ta bort.
  Tekniska krav

  Tjänsten är utvecklad för Internet Explorer 11 och senare versioner. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare men det finns en risk att problem uppstår.

  Kontakta din lokala it-support

  Om din felsökning inte leder till att du kan logga in, eller om du behöver hjälp med att genomföra ovanstående felsökning, kontakta din lokala it-support. Den lokala it-supporten kontaktar vid behov Ineras kundservice.

  När du kontaktar din lokala support underlättar det om du har följande information till hands:

  • tidpunkt för inloggningsförsök
  • ditt HSA-Id (användare)
  • eventuellt felmeddelande

Manualer

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om Rehabstöd och Intygstjänster.

Här hittar du nyheter om Intygstjänster

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som handlar om Rehabstöd.

Här hittar du dokument om Rehabstöd

Övriga intygstjänster

Rehabstöd är en av de tjänster som hämtar information från de digitala intyg som utfärdas av vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster. Klicka på länkarna nedan för att läsa om de övriga intygstjänsterna.

Intygstjänster

Webcert

Intygsstatistik

Mina intyg

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan