Priser för Ineras tjänster

Säker digital kommunikation SDK

I dagsläget kan organisationer som är Privata aktörer – med offentlig finansiering beställa tjänsten Säker digital kommunikation. Exempel på privata aktörer som tjänsten riktar sig till: Skolor, hemtjänst och annan omsorg.

Kontakta Inera för prisuppgift

Artikel Pris
Uppstart 0 kr*
Abonnemang 0 kr/inv/år*

* Fram t.o.m. 30/9 2023 finansieras tjänsten av statliga medel och är kostnadsfri. Beslut om priser därefter, kommer att tas vid senare tillfälle.

Underleverantörer till offentlig sektor erbjuds också SDK Öppen testmiljö som tillval.
Uppstartsavgiften debiteras per beställning.

SDK Öppen testmiljö Pris
Uppstart 7 700 kr*
Abonnemang 5 100 kr/månad *
Utfärdande av SDK-godkänd MT & MK 5 000 kr/utfärdande **

* Fram t.o.m. 30/6 2023, tar Inera inte ut någon avgift för uppstart eller abonnemang för tjänsten Öppen testmiljö.

** Gäller från 1/1-2023

Till toppen av sidan