Priser för Ineras tjänster

Säker digital kommunikation SDK

I dagsläget kan organisationer som är Privata aktörer – med offentlig finansiering beställa tjänsten Säker digital kommunikation. Exempel på privata aktörer som tjänsten riktar sig till: Skolor, hemtjänst och annan omsorg.

Kontakta Inera för prisuppgift

Artikel Pris
Uppstart 0 kr*
Abonnemang 0 kr/inv/år*

* Tjänsten finansieras av statliga medel och är kostnadsfri fram till Diggs övertagande (senast 1 april 2024). För frågor om framtida finansiering hänvisar vi till info@digg.se.

Underleverantörer till offentlig sektor erbjuds också SDK Öppen testmiljö som tillval.

SDK Öppen testmiljö Pris
Uppstart 0 kr *
Abonnemang 0 kr/månad *
Utfärdande av SDK-godkänd MT & MK 5 000 kr/utfärdande **

* Inera tar inte ut någon avgift för uppstart eller abonnemang för tjänsten Öppen testmiljö.

** Gäller från 1/1-2023

Till toppen av sidan