Priser för Ineras tjänster

Underleverantörer till offentlig sektor

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till underleverantörer till offentlig sektor. Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

Till toppen av sidan