Priser för Ineras tjänster

Underskriftstjänsten

Observera att första gången din organisation beställer Underskriftstjänsten tecknar ni ett abonnemang som löper med oförändrad kostnad oavsett hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

Pris: 3 100 kr/mån
Anslutning per system: 45 000 kr

Till toppen av sidan