Priser för Ineras tjänster

Underskriftstjänsten

Statliga myndigheter kan beställa erbjudandet Underskriftstjänsten – Bas.

Uppstartsavgift

45 000 kr per anslutet system.

Abonnemangsavgift

3 100 kr/månad.

Till toppen av sidan