Säkerhetstjänster

Observera att första gången din organisation beställer Säkerhetstjänster tecknar ni ett abonnemang per artikel nedan, som löper med oförändrad kostnad oavset hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

Artikel Pris
IdP  3 000 kr/mån
Logg, Spärr och Samtycke 3 000 kr/mån
Anslutning per system 15 000 kr
Till toppen av sidan