Personuppgiftstjänsten

Observera att första gången din organisation beställer Personuppgiftstjänsten tecknar ni ett abonnemang som löper med oförändrad kostnad oavset hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

Pris: 3 000 kr/mån
Anslutning per system: 15 000 kr

Till toppen av sidan