Nationell patientöversikt - NPÖ

Vid samtidig anslutning till NPÖ och Journalen med samma källsystem och tjänstekontrakt tas en gemensam uppstartsavgift ut.

Vid anslutning av samma källsystem till Journalen och/eller Informationsutlämning till kvalitetsregister, med minst ett gemensamt tjänstekontrakt, tas endast en avgift ut för kvalitetssäkring.

Avgift för E2E-tester tas ut per tjänst.
Kostnaden för eventuella stödtjänster, till exempel Test och kvalitetssäkring, Anslutningskoordinator och Utbildning tillkommer enligt prislistan.

Abonnemang Pris
Konsument 2 700 kr/månad/ vårdenhet/vårdgivare
Ansluta som konsument Pris
Uppstart för anslutning via Inera 15 000 kr
Uppstart för anslutning via agent 7 500 kr
Ansluta som producent via Inera Pris
Uppstart för anslutning via Inera 15 000 kr
Kvalitetssäkring (producentverifiering) 60 000 kr
E2E (Etablera samverkan) 5 000 kr
Ansluta som producent via agent Pris
Uppstart för anslutning via agent 7 500 kr

 

Till toppen av sidan