Identifieringstjänst SITHS

SITHS-kort: 54 kr/kort/år

Vid beställning av testkort och funktionscertifikat direkt från Inera gäller nedanstående priser:
SITHS funktionscertifikat: 3 500 kr 
SITHS testpersonkort, 1-5 kort: 5 000 kr
SITHS testpersonkort, 6-15 kort: 10 000 kr 
SITHS testfunktionscertifikat per st: 750 kr

Till toppen av sidan