1177 Vårdguiden på telefon

Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prislista.

Tilläggsartiklar Pris
Stöd till samverkan Engångsavgift
Stöd till distansarbete Engångsavgift
Utbildning Enligt offert
Statistikuttag Enligt offert
API för export av data till bemanningsplaneringssystem Enligt offert
API för hämtning av journaldata  Engångsavgift
SMS-funktion  Engångsavgift + månadskostnad
Till toppen av sidan