Uppstart/anslutning: 30 000 kr
Avser stöd till nya anslutningar av system för att skicka meddelanden till 1177 Inkorg. Avgiften täcker Ineras kostnader.
Läs mer vad som ingår/inte ingår i Uppstart/anslutning

Pris för användande
Kunden betalar per skickat meddelande för att täcka de kostnader som Inera har för att erbjuda tjänsten. Inera fakturerar kvartalsvis i efterhand, baserat på nytjandestatistik från 1177 Inkorg.
Läs vad som ingår/inte ingår i användande av tjänsten

Antal meddelanden Pris
1-250 000 meddelanden per kvartal 3,10 kr per meddelande
250 001-500 000 meddelanden per kvartal 2,40 kr per meddelande
Mer än 500 000 meddelanden per kvartal 1,40 kr per meddelande

 

Till toppen av sidan