Uppstartskostnad: 7 700 kr

Nationell webbapplikation och databas Pris
Liten (1 - 20 aktiva användare)  5 100 kr/år
Mellan (21 – 50 aktiva användare) 25 500 kr/år
Stor (fler än 50 aktiva användare) 51 000 kr/år
Till toppen av sidan