Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst.

Under 2022 faktureras ingen avgift för abonnemang.

Uppstart: 15 300 kr per anslutet system
Abonnemangspris: 0 kr under 2022
Regionala anpassningar: Enligt offert 

Till toppen av sidan