Priser för Ineras tjänster

Säker digital kommunikation SDK

I dagsläget kan organisationer som är Privata vårdgivare – med offentlig finansiering beställa tjänsten Säker digital kommunikation.

Kontakta Inera för prisuppgift.

Artikel Pris
Uppstart 0 kr*
Abonnemang 0 kr/inv/år*

* Fram t.o.m. 30/9 2023 finansieras tjänsten av statliga medel och är kostnadsfri. Beslut om priser därefter, kommer att tas vid senare tillfälle.

Privata vårdgivare erbjuds också SDK Öppen testmiljö som tillval.
Uppstartsavgiften debiteras per beställning.

SDK Öppen testmiljö Pris
Uppstart 7 700 kr *
Abonnemang 5 100 kr/månad *

* Fram t.o.m. 30/6 2023, tar Inera inte ut någon avgift för uppstart eller abonnemang för tjänsten Öppen testmiljö.

Till toppen av sidan