Priser för Ineras tjänster

Säker digital kommunikation SDK

I dagsläget kan organisationer som är Privata vårdgivare – med offentlig finansiering beställa tjänsten Säker digital kommunikation.

Kontakta Inera för prisuppgift.

Artikel Pris
Uppstart 0 kr*
Abonnemang 0 kr/inv/år*

* Tjänsten finansieras av statliga medel och är kostnadsfri fram till Diggs övertagande (senast 1 april 2024). För frågor om framtida finansiering hänvisar vi till info@digg.se.

Privata vårdgivare erbjuds också SDK Öppen testmiljö som tillval.

SDK Öppen testmiljö Pris
Uppstart 0 kr *
Abonnemang 0 kr/månad *

* Inera tar inte ut någon avgift för uppstart eller abonnemang för tjänsten Öppen testmiljö.

Till toppen av sidan