Priser för Ineras tjänster

Säker digital kommunikation SDK

Priset för tjänsten baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive kommun.

Artikel Pris
Uppstart 0 kr*
Abonnemang 0 kr/inv/år*

* Fram t.o.m. 30/9 2023 finansieras tjänsten av statliga medel och är kostnadsfri. Beslut om priser därefter, kommer att tas vid senare tillfälle.

Kommuner erbjuds också SDK Öppen testmiljö som tillval.
Ingen uppstartsavgift eller abonnemang debiteras.

SDK Öppen testmiljö Pris
Uppstart 0 kr
Abonnemang 0 kr/månad

 

Till toppen av sidan