Hjälpmedelstjänsten

Priserna gäller för hjälpmedelsleverantörer och baseras på försäljningsvolymer enligt nedan.

Uppstart: 5 000 kr

  • Pris vid försäljningsvolym <1 MSEK: 8 000 kr/år
  • Pris vid försäljningsvolym 1 - <3 MSEK: 13 000 kr/år
  • Pris vid försäljningsvolym 3 - < 6 MSEK: 22 000kr/år
  • Pris vid försäljningsvolym 6 - < 20 MSEK: 40 000kr/år
  • Pris vid försäljningsvolym >20 MSEK: 60 000kr/år

Utbildning
Se Ineras priser för utbildning.

Till toppen av sidan