Gå till innehåll

Plattform för öppna data

Ineras Plattform för öppna data gör det enkelt och säkert att publicera information som alla i samhället ska kunna ta del av. Information som tillhandahålls på det sättet kallas för öppna data. Tjänsten vänder sig till regioner och kommuner.

Så erbjuds tjänsten

Tjänsten Plattform för öppna data erbjuds till regioner och kommuner som vill publicera information som de är skyldiga att göra tillgänglig som öppna data.

Kunden får tillgång till ett eget utrymme i plattformen, som nås på https://oppendata.inera.se. Där kan medarbetare skapa egna konton och logga in för att ladda upp data manuellt. Det går också att ansluta datakällor som plattformen automatiskt gör regelbundna hämtningar från. Det kan vara lämpligt när det handlar om datamängder som ofta uppdateras, och som det skulle krävas mycket arbete för att hantera manuellt.

Plattformen kan användas för publicering av strukturerade data, bilder och andra typer av digital media. Data kan presenteras i form av till exempel kartor, diagram och tabeller. Inera hjälper kunderna att ta fram standardiserade dataformat så att samma typ av data ska kunna presenteras på ett enhetligt sätt. Syftet är att förenkla för de aktörer som vill ta del av data och underlätta återanvändning.

All data som publiceras i plattformen är tillgänglig för allmänheten att söka i och ta del av via samma webbsida som kunderna använder för publicering. Ingen behörighet eller inloggning krävs. För aktörer som vill använda data från plattformen i sin lösning, exempelvis på en webbplats eller i en mobilapp, går det enkelt att hämta data via tjänstens öppna api.

Förutsättningar

Kunder som vill använda tjänsten Plattform för öppna data för att publicera data behöver ha tecknat kundavtal med Inera.

Tjänsten får endast användas för information som anses vara offentlig enligt offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Det är ägaren av informationen som ansvarar för att klassificera den och se till att den är tillförlitlig och uppdaterad.

Det här behöver kunden göra

För att kunna ladda upp data manuellt till plattformen behöver din organisation utse en administratör. Den personen får inloggningsuppgifter till plattformen och kan hantera datakällor, användare och behörigheter inom sin egen organisation.

För att data ska kunna hämtas automatiskt till plattformen behöver datakällan anslutas. För att göra det behöver din organisation fylla i en integrationsspecifikation där ni beskriver datamängden och hur åtkomst till den sker. Integrationsspecifikationen skickar vi till er när ni har beställt tjänsten. När vi tillsammans har kommit överens om förutsättningarna för anslutningen skapar vi en tidplan och påbörjar arbetet.

Beställ tjänst

Alla regioner och kommuner kan beställa Plattform för öppna data.

För att kunna beställa tjänsten behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera.

Så här går det till

1. Fyll i och skicka in intresseanmälan

Ansvarig person fyller i och skickar in intresseanmälan för Plattform för öppna data.

Intresseanmälan Plattform för öppna data

2. Inera hanterar intresseanmälan

När Inera tagit emot intresseanmälan kontrollera vi bland annat att din organisation har ett kundavtal med Inera.

3. Beställ tjänst och signera beställningen

När Inera har godkänt intresseanmälan får du ett e-postmeddelande med en länk till en digital blankett där du kan beställa tjänsten. När du har fyllt i och signerat blanketten får du ett e-postmeddelande med en bekräftelse på att vi har tagit emot beställningen. 

Pris

Att använda tjänsten

För att publicera data i plattformen manuellt behöver du skapa ett konto med användarnamn och lösenord. Det gör du på https://oppendata.inera.se/.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan