Gå till innehåll

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka intygen till exempelvis Försäkringskassan. Mina intyg är en del av Intygstjänster.

Dator som visar inloggningssidan för Mina intyg
Startsidan för Mina intyg.

Mina intyg är en del av Intygstjänster, som är navet för hantering av digitala intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Det innebär att när en vårdgivare ansluter till Intygstjänster så kan invånaren se sina intyg från den vårdgivaren i Mina intyg. Det går att se fyra av Försäkringskassans och två av Transportstyrelsens intyg. Ett intyg blir synligt i Mina intyg när det signeras av en läkare.

Invånaren kan läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg i Mina intyg. Det går också att skicka intygen till Försäkringskassan eller Transportstyrelsen.

Mina intyg nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster, och det krävs e-legitimation för att logga in.

Invånarens nytta av Mina intyg

Mina intyg innebär att invånaren

  • har sina läkarintyg säkert samlade på en plats
  • alltid har tillgång till sina intyg
  • kan skriva ut en kopia av intyget, till sin arbetsgivare eller andra mottagare
  • kan skicka intyget snabbt, säkert och enkelt till exempelvis Försäkringskassan
  • kan se om intyget är skickat eller ersatt med ett nytt.

Skicka intyg på ett säkert sätt

När intyg skickas från Mina intyg sker överföringen på ett säkert sätt, genom att innehållet i intygen krypteras.

Att skicka intyget elektroniskt gör att invånaren slipper pappershantering, postgång och risken för att intyget ska komma bort.

För att göra det lättare för invånaren att skicka rätt intyg framgår det tydligt i Mina intyg vilket som är det senaste.

Skriva ut intyg

Det går att skriva ut intyget eller spara det som en pdf, till exempel för att kunna lämna det till sin arbetsgivare. En utskrift av ett elektroniskt intyg har samma giltighet som om läkaren signerat det för hand. Det framgår på utskriften att intyget är skapat elektroniskt, men fältet för läkarens namnteckning är tomt.

Säker hantering av personuppgifter

Alla uppgifter i intygen hanteras på ett säkert sätt, oavsett om patienten har skyddade personuppgifter eller inte. Det innebär att patientens namn och adress inte sparas tillsammans med intyget. Det är endast patientens personnummer som sparas med intyget, och som följer med om intyget skrivs ut på papper eller skickas vidare.

Mina intyg är en del av Intygstjänster

I Mina intyg visas intyg som har utfärdats av vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster.

Här kan du läsa mer om Intygstjänster

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan