Gå till innehåll

Kvalitetssystem Easy

Easy är framtaget för att granska följsamhet av regelverk för tjänster inom nationell e-hälsa. Easy kan också användas för att kontrollera och följa upp andra typer av regelverk och riktlinjer.

Easy är anpassat för att hantera granskningar inom stora organisationer, men kan även användas av små organisationer.

Beställ Easy

För att kunna arbeta i Easy behöver du ha ett användarkonto. Du beställer användarkonto genom att fylla i formuläret via länken nedan.

Avsluta Easy

Om din organisation vill avsluta sin användning av Easy - måste behörig beställare anmäla detta till Inera.

Eftersom Easy kan ha beroenden till andra tjänster som din organisation använder, är det viktigt att ni noga tänker igenom vilka konsekvenser ett avslut kan innebära för er organisation.

Fyll i och skicka in en formell uppsägning

Fyll i och skicka in den digitala blanketten om uppsägning

Logga in i Easy

För att kunna logga in i Easy behöver du ha ett användarkonto i Easy samt tillgång till ett SITHS-kort.

Logga in i produktionsmiljö

Observera att du endast kan logga in i Easy med SITHS-kort. När du klickar på länkarna nedan finns valet Bank-id, men den funktionen fungerar inte. Vi har tvärr ännu inte hunnit ta bort dessa val från inloggningsvyn.

Logga in i Easy 3.0 med SITHS-kort

Logga in i Easy med SITHS-kort som Domän- eller Regelverksansvarig

Logga in i demomiljö

Observera att du endast kan logga in i Easy med SITHS-kort. När du klickar på länkarna nedan finns valet Bank-id, men den funktionen fungerar inte. Vi har tvärr ännu inte hunnit ta bort dessa val från inloggningsvyn.

Logga in i Easy 3.0 demomiljö med SITHS-kort

Logga in i Easy med SITHS-kort som Domän- eller Regelverksansvarig

Det här behöver du ha för att kunna logga in

 • En SITHS-kortläsare kopplad till din dator med säkerhetsprogrammet Net-iD.

 • Ett giltigt tjänstecertifikat på ett SITHS-kort.

 • Godkända Webbläsare:
  - Internet Explorer v. 7 eller senare
  - Google Chrome v. 9 eller senare
  - Firefox v. 6 eller senare

 • Ett användarkonto i Easy. Du kan inte logga in i Easy förrän ditt användarkonto är registrerat. (Du behöver även ha ett separat användarkonto för att komma åt Easy demomiljö).

  Beställ användarkonto i Easy

 • Du behöver ha en definierad granskningsroll i Easy.

Roller och ansvar för Easy

Easy är ett rollbaserat granskningsverktyg som används av användare som är kopplade till en eller flera av nedanstående roller. Beroende på vilken roll du ska ha i Easy, får du behörighet till att utföra olika uppgifter.

Du kan ha flera roller i Easy, men kan bara vara inloggad som en person i taget.

Visa/Dölj mer information

Verksamhetsansvarig och Sakkunnig

 • Rollbeskrivning

  Verksamhetsansvarig använder Easy för att beskriva efterlevnaden av ett regelverk. Detta görs genom att fylla i en så kallade självdeklaration i Easy. Rollen som Verksamhetsansvarig kompletteras oftast med verksamhetens Sakkunniga, som kan hjälpa till att besvara självdeklarationer och att kommentera granskningar.

  Rollerna som verksamhetsansvarig och sakkunnig administreras av Inera och du beställer användarkonto för dessa roller här.

Visa/Dölj mer information

Domänansvarig

 • Rollbeskrivning

  Om Easy ska användas för egna regelverk, inom landstinget eller kommunen, ska användar- och rolladministrationen hanteras av respektive organisation. Domänansvarig skapar egna, tomma regelverk och granskningsobjekt samt knyter ansvariga till dessa. 

  Denna roll kompletteras oftast med en Domänförvaltare som fungerar som operativt stöd till den Domänansvarige. När du väl fått rollen som domänansvarig är det du som delar ut nedanstående roller i Easy till medarbetare på din egen arbetsplats.

Visa/Dölj mer information

Regelverksansvarig

 • Rollbeskrivning

  Regelverksansvarig använder Easy för att skapa och underhålla regelverk.  Denna roll kompletteras oftast med en Regelverksförvaltare som kan modifiera regelverket genom att editerar kontrollfrågor, med mera.

Pris

Aktuellt pris för Easy hittar du via länken nedan.

Dokument för Easy

Via länken nedan hittar du dokument som berör Easy.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan