Gå till innehåll

Kvalitetssystem Easy

Kvalitetssystem Easy (Enterprise Auditing System) är ett webbaserat granskningsverktyg som används för att granska regelverk för tjänster inom nationell e-hälsa. Easy kan också användas för att kontrollera och följa upp andra typer av regelverk och riktlinjer.

Kvalitetssystem Easy är anpassat för att hantera granskningar inom stora organisationer, men kan även användas av små organisationer.

Easy gör det enklare att granska regelverk

Easy är framtaget för att på effektivt sätt kunna granska att användare följer regelverken för tjänster som ingår i nationell e-Hälsa. Easy kan också användas för att granska organisationers egna lokala regelverk, som till exempel ISO-standarder och andra ledningssystem. Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksamheters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar processen att utföra granskningar på ett strukturerat och effektivt sätt.

Varje regelverk behöver läggas upp i Easy

Varje regelverk som en verksamhet vill följa upp via Kvalitetssystem Easy ska först läggas in i Easy. Detta gör man genom att mata in regelverkets krav, samt genom att definiera lämpliga uppföljningsfrågor som ska besvaras vid varje granskning. För varje regelverk utses en huvudansvarig som ser till att alla frågorna blir besvarade av rätt person, och som sedan granskar och godkänner alla svar.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan