Gå till innehåll

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vård, myndigheter och invånare. I Webcert kan vårdpersonal skapa digitala intyg för bland annat sjukpenning. Intygen samlas i en databas som tjänsterna Mina intyg, Rehabstöd och Intygsstatistik hämtar information från, så att invånare, vårdpersonal och myndigheter kan ta del av intygen på olika sätt.

Så erbjuds Intygstjänster

Vårdgivare ansluter genom Webcert

Vårdgivare ansluter till Intygstjänster genom Webcert. Det vanligaste är att vårdgivaren integrerar Webcert i vårdinformationssystemet, men det går även att använda Webcert som en fristående webbapplikation. Alla intyg som utfärdas i Webcert lagras i Intygstjänsters databas när de signeras. Intygen blir då synliga för invånaren i Mina intyg. I Rehabstöd och Intygsstatistik kan behörig vårdpersonal se information från de intyg som utfärdats hos den egna vårdgivaren.

Myndigheter ansluter som mottagare

Myndigheter kan ansluta till Intygstjänster som mottagare av intyg. I dagsläget är Försäkringskassan och Transportstyrelsen anslutna. Det innebär att invånare kan skicka sina digitala intyg till dem från Mina intyg, och vårdpersonal kan göra det från Webcert med invånarens samtycke. Mellan Försäkringskassan och vården finns även möjlighet att skicka frågor och svar som är kopplade till intygen, exempelvis om ett intyg behöver kompletteras.

Intygstyper som stöds

Intygstjänster har stöd för hantering av följande intygstyper:

 • Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för sjukersättning
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
 • Försäkringskassans läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • Transportstyrelsens läkarintyg avseende högre körkortsbehörigheter eller taxiförarlegitimation
 • Transportstyrelsens läkarintyg diabetes

Säker informationsöverföring

All överföring av intygsinformation mellan tjänsterna som ingår i Intygstjänster sker på ett säkert sätt. Alla tjänster är kopplade till Nationella tjänsteplattformen, och infrastrukturen för Intygstjänster är byggd enligt principerna i RIV, det tekniska regelverket för vård och omsorg.

För att intyg ska kunna överföras elektroniskt till system utanför vården innehåller infrastrukturen för Intygstjänster en plattform som översätter informationen till intygsmottagarens tekniska regelverk, som exempelvis myndigheternas språk Spridnings- och hämtningssystem, SHS.

Säker hantering av personuppgifter

Alla uppgifter i intygen hanteras på ett säkert sätt. För att vårdpersonal ska få skicka ett intyg till en mottagare krävs alltid patientens samtycke, och alla personuppgifter i intygen hanteras som skyddsvärda, oavsett om patienten har skyddade uppgifter eller inte. Det innebär att patientens namn och adress inte sparas tillsammans med intyget. Det är endast patientens personnummer som sparas med intyget, och som följer med om intyget skrivs ut på papper eller skickas vidare.

Förutsättningar

Intygstjänster erbjuds till regioner och privata vårdgivare.

För att kunna använda Intygstjänster behöver din organisation vara ansluten till:

Det går att använda Webcert som fristående webbapplikation utan att vara ansluten till dessa tjänster, genom att logga in med e-legitimation. Men om din organisation vill kunna använda Webcert inbyggt i vårdinformationssystemet, och vill kunna använda Rehabstöd och Intygsstatistik, krävs anslutning till Katalogtjänst HSA och Identifieringstjänst SITHS.

Beställ Intygstjänster

Regioner och privata vårdgivare kan beställa anslutning till Intygstjänster. Alla regioner är redan anslutna.

Om din organisation är intresserad av att beställa anslutning till Intygstjänster, kontakta Ineras kundservice för mer information.

Kontakta Ineras kundservice

Införande

För att kunna ansluta till Intygstjänster genom att integrera Webcert i vårdinformationssystemet behöver systemet vara utvecklat med funktionalitet enligt tjänstens tekniska specifikationer.

När din organisation har tecknat avtal med Inera och beställt Intygstjänster, så är det dags att påbörja förberedelserna för den tekniska anslutningen. Så här går det till:

Uppstartsmöte

Vi tar kontakt med er och bokar ett uppstartsmöte för att gå igenom hur anslutningsprocessen ser ut, vad som ska göras och av vem och vilket stöd ni behöver. Vi fastställer också en gemensam tidplan för införandet.

Anpassning av systemet

Ni utvecklar och anpassar ert vårdinformationssystem enligt de tekniska specifikationerna och anvisningarna för tjänsten. De får ni tillgång till under införandet.

Anslutning till Nationella tjänsteplattformen

När ni har gjort de nödvändiga anpassningarna i ert system är ni redo att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen. 

Visa/Dölj mer information

Så här går anslutningen till

 • Anslutning till Nationella tjänsteplattformen

  1. Fyll i förstudiemallen för testmiljön

  Behörig beställare fyller i och skickar in Ineras förstudiemall för anslutning till de nationella testmiljöerna. Inera granskar förstudien och återkopplar med en granskningsrapport.

  2. Beställ anslutning till testmiljön

  När förstudien för testmiljön är godkänd beställer behörig beställare anslutning till testmiljön. Det görs i beställningsstödet. Läs mer om att beställa med beställningsstödet.

  3. Inera förbereder för test

  När beställningen är godkänd konfigurerar vi anslutningen i testmiljön.

  4. Genomför test

  När beställningen är godkänd och vi har konfigurerat anslutningen i testmiljön genomför ni kommunikationstest, systemintegrationstest och end-to-end-test.

  5. Redovisa testresultat

  När Inera har godkänt testresultaten beställer behörig beställare anslutning till produktionsmiljön. Det görs i beställningsstödet.

  6. Produktionssättning

  När beställningen är godkänd konfigurerar vi anslutningen i produktionsmiljön.

  7. Produktionsverifiering med Försäkringskassan

  8. Anslutningen är klar

  Nu kan din organisation börja hantera digitala intyg, följa upp mönster för sjukskrivningar och få överblick över pågående sjukskrivningar.

Pris

Aktuella priser för intygstjänsterna finner du via länken nedan.

Se aktuella priser för Intygstjänster

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som handlar om Intygstjänster.

Här hittar du dokument om Intygstjänster

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om Intygstjänster.

Frågor och svar

Här har vi samlat vanligt förekommande frågor med tillhörande svar om hantering av digitala läkarintyg.

Visa/Dölj mer information

När sparas intyget i Intygstjänsters databas?

 • Svar på frågan

  Intyget sparas i Intygstjänsters databas när läkaren signerar det i journalsystemet.

  Senast uppdaterat: Tisdag 8 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Vad händer med intyget i Intygstjänsters databas om patienten begärt rivning av sin journal?

 • Svar på frågan

  Om Inspektionen för vård och omsorg har beviljat en patients ansökan om journalförstöring så kommer berörda intyg raderas från Intygstjänsters databas. Att ett intyg raderas innebär att det tas bort helt så att inga spår blir kvar, till skillnad från makulering som innebär att intyget fortfarande syns men inte är giltigt. 

  Senast uppdaterat: Tisdag 8 januari 2019

Visa/Dölj mer information

Är ett intyg giltigt med enbart elektronisk signatur?

 • Svar på frågan

  Ja, det har ingen betydelse för giltigheten om intyget har signerats elektroniskt eller med bläck. 

  Om en mottagare av ett intyg, exempelvis en arbetsgivare, tvekar kring äktheten så finns möjligheten att vända sig till vårdgivaren för att få signaturen verifierad.

  Senast uppdaterat: Tisdag 8 januari 2019

Tjänster som ingår i Intygstjänster

Intygstjänster omfattar ett flera tjänster som baseras på informationen i de digitala läkarintygen. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om dem.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan