Gå till innehåll

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt se och följa upp de mönster som finns för sjukskrivningar. Du kan till exempel se om antalet sjukskrivningar ökat eller minskat, skillnader mellan könen och vilka diagnoser som är vanligast i läkarintygen.

Så fungerar Intygsstatistik

Intygsstatistik är en fristående webbapplikation som nås via internet. Statistiken baseras på information från de intyg som utfärdas elektroniskt i hälso- och sjukvården. Det är möjligt genom att Intygsstatistik är kopplad till Intygstjänster, som är navet för hantering av digitala intyg mellan vård, myndigheter och invånare. Alla intyg som utfärdas hos vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster lagras i en databas, och därifrån hämtas information som ligger till grund för statistiken.

Statistiken baseras på utfärdade intyg. Det syns alltså inte i statistiken om intygen har använts av patienten för att ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan eller vilken bedömning Försäkringskassan gör.

Det här visas i Intygsstatistik

Statistiken omfattar intyg som har utfärdats i hälso- och sjukvården sedan november 2013.

Det går även att se statistik på den ärendekommunikation som sker mellan vårdgivaren och Försäkringskassan avseende läkarintyg för sjukpenning. Tjänsten innehåller information från alla meddelanden som har skickats elektroniskt som ett ärende från Försäkringskassan till intygsutfärdaren.

Användare som har behörighet att ta del av statistik på vårdenhetsnivå kan även se rapporter som visar intyg och ärendekommunikation fördelade på läkarna på en viss vårdenhet. De rapporterna är inte tillgängliga för användare med övergripande behörighet på vårdgivarnivå. Bedömningen är att endast personer som arbetar med uppföljning för specifika vårdenheter, till exempel en verksamhetschef, har behov av att se statistik på denna detaljnivå. 

Det går att se statistik för följande intygstyper:

 • Läkarintyg för sjukpenning (FK 7804)
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid förlängd skolgång (FK 7802)
 • Läkarutlåtande för aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga (FK 7801)
 • Läkarutlåtande för sjukersättning (FK 7800)
 • Transportstyrelsens läkarintyg (TSTRK1007)
 • Transportstyrelsens läkarintyg, diabetes (TSTRK1031)

Behandling av personuppgifter i Intysstatistik

Personuppgifter inom hälso- och sjukvården är skyddade av sekretess. Det betyder att de inte får lämnas ut utan patientens godkännande. Uppgifterna får inte användas för statistik förutom i viss mån för vårdgivarens egen verksamhetsuppföljning. Alla uppgifter som finns i allmänna statistiska rapporter måste därför vara helt avidentifierade för att få visas.

Informationen som visas i Intygsstatistik sammanställs i flera steg för att det inte ska gå att koppla den till enskilda patienter. Alla patientens personuppgifter tas bort och övrig information från intygen sammanställs separat för respektive vårdgivare. Inloggade användare kan bara se statistik för en vårdgivare i taget.

För visning av statistik på nationell nivå sker ytterligare sammanställningar, och dessutom används så kallade tröskelvärden. Det innebär att om en vårdgivare har färre än fem sjukfall, intyg eller meddelanden i en viss kategori så räknas de inte med i den nationella statistiken.

I vissa rapporter visas personuppgifter för de läkare som har utfärdat intygen. De rapporterna är endast synliga för användare som har behörighet att ta del av statistik på vårdenhetsnivå. Patientdatalagen ger vårdgivare rätt att behandla personuppgifter för verksamhetsuppföljning, och det omfattar uppföljning av enskilda läkares sjukskrivningsstatistik. 

Förutsättningar

Intygsstatistik erbjuds till regioner och privata vårdgivare.

För att vårdpersonal ska kunna ta del av verksamhetsstatistik behöver vårdgivaren vara ansluten till Intygstjänster för att utfärda och hantera digitala intyg. Det beror på att informationen i Intygsstatistik hämtas från de intyg som utfärdas elektroniskt. Om vårdgivaren inte utfärdar intyg elektroniskt så finns ingen information att basera statistiken på.

För att få tillgång till den lokala och regionala statistiken krävs särskild behörighet och säker inloggning med SITHS-kort. Det är verksamhetschefen på varje vårdenhet som beslutar vem som ska ha tillgång till statistiken och det är bara vårdenhetens HSA-administratör som kan skapa ett medarbetaruppdrag.

Det här behöver kunden göra

För att kunna använda verksamhetsdelen av Intygsstatistik behöver vårdgivaren vara ansluten till Intygstjänster. Här kan du läsa hur det går till att ansluta till Intygstjänster.

För att de personer som ska använda Intygsstatistik ska kunna logga in behöver de få rätt behörighet tilldelad.

Beställ Intygsstatistik

Intygsstatistik kan inte beställas separat, utan ingår vid anslutning till Intygstjänster.

Pris

Intygsstatistik ingår i priset för Intygstjänster.

Förvalta och använda Intygsstatistik

Intygsstatistik nås via internet på följande webbadress:

https://statistik.intygstjanster.se

För att se statistik på nationell nivå behöver du ingen behörighet.

För att se statistik för din vårdgivare eller vårdenhet, eller för den region där du arbetar, behöver du logga in. För det krävs:

 • Ett SITHS-kort med pinkod
 • En kortläsare med tillhörande programvara, NetID
 • Ett medarbetaruppdrag eller en systemroll som ger dig rätt att ta del av statistik.

Intygsskolan

Vill du lära dig hur statistiken tas fram och hur du kan använda Intygsstatistik? I Intygsskolan finns korta instruktionsfilmer, steg-för-steg-instruktioner och tips på vad du kan tänka på när du jobbar i Intygsstatistik.

Problem att logga in

Har du problem att logga in i Intygsstatistik? Här finns instruktioner för hur du kan felsöka.

Visa/Dölj mer information

Felsökning

 • Checklista

  1. Kontrollera att du har rätt behörighet i HSA-katalogen, det vill säga att du har medarbetaruppdraget Statistik på den enhet du försöker logga in på, alternativt att du har systemroll för den vårdgivare du ska följa upp. Vänd dig till din lokala HSA-administratör för hjälp.

  2. Rensa webbläsarens temporära internetfiler (cache). För att rensa temporära internetfiler för webbläsaren Internet Explorer 11 följer du de här stegen:

  • Klicka på Verktyg överst i webbläsaren.
  • Välj Internetalternativ.
  • Välj Ta bort webbhistorik.
  • Markera kryssrutan Temporära internetfiler.
  • Klicka på Ta bort.

  3. Kontrollera ditt SITHS-kort. Det gör du genom att följa de här stegen:

  • Kontrollera att det sitter rätt i kortläsaren.
  • Prova att läsa in kortet på nytt genom att högerklicka på NetID-ikonen och välj ”Läs in kortet på nytt”.
  • Kontrollera att du inte har några problem med att använda ditt SITHS-kort i övrigt, till exempel i Rehabstöd eller Pascal.
  • Kontrollera att SITHS-kortets certifikat är giltigt. Om du inte vet hur du gör det, kontakta din lokala it-support.
  • Kontrollera att du har valt rätt certifikat.

  https://test.siths.se/ kan du själv kontrollera ditt SITHS-kort. Saknas giltiga certifikat ska du vända dig till din lokala SITHS-administratör.

  4. Testa om du kan logga in på en annan dator. 

  5. Kontrollera att det fungerar för en annan användare som har behörighet till Intygsstatistik att logga in.

  6. Testa att starta om datorn och försök logga in igen.

  Kontakta din lokala it-support

  Om din felsökning inte leder till att du kan logga in, eller om du behöver hjälp med att genomföra ovanstående felsökning, kontakta din lokala it-support. Den lokala it-supporten kontaktar vid behov Ineras kundservice.

  När du kontaktar din lokala support underlättar det om du har följande information till hands:

  • tidpunkt för inloggningsförsök
  • ditt HSA-Id (användare)
  • eventuellt felmeddelande
  Tekniska krav

  Tjänsten är utvecklad för Internet Explorer 11 och senare versioner. Tjänsten kan fungera även med andra webbläsare men det finns en risk att problem uppstår.

   

Manualer

Via länken nedan hittar du användarmanualer som beskriver Intygsstatistik och en guide för hur du som HSA-administratör tilldelar behörigheter.

Här hittar du manualer för Intygsstatistik

 

Dokument

Via länken nedan hittar du dokument som handlar om Intygsstatistik.

Här hittar du dokument om Intygsstatistik

Nyheter

Via länken nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om Intygsstatistik och Intygstjänster.

Här hittar du nyheter om Intygstjänster

Övriga intygstjänster

Intygsstatistik är en av de tjänster som hämtar information från de digitala intyg som utfärdas av vårdgivare som är anslutna till Intygstjänster. Klicka på länkarna nedan för att läsa om de övriga intygstjänsterna.

Intygstjänster

Webcert

Rehabstöd

Mina intyg

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan