Gå till innehåll

Identifieringstjänst SITHS

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning som gör det möjligt för användare att identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. SITHS kan också användas för kryptering av information när e-tjänster, system eller servrar kommunicerar med varandra.

För att identifiera en person används ett kort med SITHS-certifikat, och för att identifiera en server, system eller e-tjänst används SITHS Funktionscertifikat.

E-identitet för offentlig sektor

All information om E-identitet för offentlig sektor finns publicerad under våra projektsidor. Klicka på länkblocket nedan för att komma dit.

Beställ & ändra SITHS

Organisationer (juridiska personer) som bedriver vård- och omsorgsverksamhet kan beställa anslutning till SITHS.

Landsting och kommuner kan göra en direktanslutning eller en tredjepartanslutning, privata vårdgivare kan endast göra en tredjepartanslutning.

Detta kan ni göra om ni beställer direktanslutning

För att kunna utfärda skarpa funktionscertifikat, testkort och testfunktionscertifikat behöver din organisation tillgång till SITHS Preprod-miljö.

 • Utfärda egna skarpa kort
 • Utfärda egna skarpa funktionscertifikat
 • Utfärda egna testkort
 • Utfärda egna testfunktionscertifikat

Beställ kort och funktionscertifikat via ombud

Om din organisation har en tredjepartanslutning eller saknar en anslutning till SITHS, kan ni beställa skarpa kort och funktionscertifikat samt testkort och testfunktionscertifikat av er tredjepartsleverantör eller annat SITHS-ombud. Observera att det kan förekomma skillnader i vad ett ombud kan hjälpa till med.

Testkort och testfunktionscertifikat används främst för att testa system som använder SITHS-certifikat. Skarpa funktionscertifikat används för att identifiera en server, system eller tjänst.

Beställ av SITHS-ombud

Beställ SITHS genom att kontakta tillgängliga ombud

Beställ av Inera

I undantagsfall kan ni beställa skarpa funktionscertifikat, testkort och testfunktionscertifikat av Inera. Detta gör du då via någon av länkarna nedan.

 • Beställ skarpa funktionscertifikat
  Observera att beställning av skarpa funktionscertifikat kan innebära att ni behöver teckna avtal med Inera, samt vissa administrativa åtaganden som kräver god framförhållning. Leveranstiden beräknas till minst 4 veckor beroende på förutsättningar vid beställningen.

  Kostnad: 3 500 kronor per beställt certifikat.
  (Om din organisation utfärdar sina egna certifikat, kostar det ingenting).
 • Beställ testfunktionscertifikat
  Kostnad : 750 kronor per styck, följande 150 kronor.
 • Beställ testkort
  Kostnad: 1-5 kort - 5 000 kronor
  Kostnad: 6-15 kort - 10 000 kronor

Notera att det inte är möjligt att via beställning av testkort få en koppling till HSA:s testmiljö eller egenskaper i HSA.

Direktanslutning till SITHS

Om din verksamhet vill använda sig av SITHS-certifikat på fysiska kort, ansvara för egen kortutgivning och ha möjlighet att utfärda funktionscertifikat, är en direktanslutning det naturliga valet.

Som direktansluten organisation har din verksamhet även möjlighet att fungera som tredjepartleverantör. Detta innebär att andra verksamheter kan ansöka om anslutning till SITHS via er. Ett sådant åtagande innebär att ni kan hjälpa andra verksamheter att ge ut kort och funktionscertifikat.

Observera att SITHS är beroende av uppgifterna som finns registrerade i katalogtjänst HSA. Därför behöver din organsiation även ha en anslutning till HSA. I beställningen om anslutning till SITHS kan du samtidigt beställa en direktanslutning till HSA om du vill.

Så här går det till

1. Fyll i och skicka in beställningen

Behörig beställare börjar med att skicka in beställningen om anslutning.

Beställ anslutning till SITHS

2. Beställningen granskas och godkänns

Innan beställningen kan godkännas kontrollerar Inera att alla uppgifter är rätt ifyllda och att vi har rätt kontaktuppgifter. Vi kontrollerar också att vald anslutningsform är relevant för er organisation.

3. Skriv avtal och fyll i er RAPS

När beställningen är godkänd skickar Ineras kundservice ut avtalsdokument som ska läsas igenom, fyllas i och skrivas under. Observera att den här delen av anslutningsprocessen är tidskrävande, eftersom ni noga behöver läsa igenom och förstå de policys, med mera, som ansluten organisation måste följa. Ni formulerar också er egen RAPS (Registration Authority Practice Statement) som beskriver hur ni tänker uppfylla Siths CA- och RA-policy. När ni är klara skickar ni tillbaka två undertecknade exemplar av avtalet till Ieras kundservice. RAPS:en laddas upp och publiceras i granskningsverktyget Easy. Det kan ansvarig person göra efter att han/hon har beställt ett användarkonto i Easy.

4. Påbörja dialog med Cygate SIS och DNV

Cygate är leverantör av SITHS-korten. Hos Cygate beställer ni den utrustning som behövs för att utfärda SITHS-kort, vilka korttyper som ska användas, vilka korthandläggare som ska ha behörighet att beställa kort samt vilka kortutfärdarkontor som organisationen kommer att skicka sin beställning från. Dessutom behöver ni ha ett avtal med Det Norske Veritas (DNV) om ni vill utfärda SITHS-kort med SIS-godkänd ID-handling, och om ni vill utfärda SITHS Företagskort ska ni ha avtal med SIS (Swedish Standards Institute).

5. Anmäl er till SITHS-utbildning

Redan nu kan ansvariga personer anmäla sig till den obligatoriska RA- och Säkerhetsutbildningen. Det finns även möjlighet att gå CRA- och LRA-utbildningar. Läs mer om utbildningarna och anmäl dig här

6. RAPS:en granskas och godkänns

Inera granskar och godkänner RAPS:en. Eventuellt kan en del kompletteringar behöva göras innan den kan godkännas. När RAPS:en är godkänd kan Inera skriva under avtalet om anslutning och returnera detta till er.

7. RA-personen får behörighet till SITHS Admin

När avtalet är signerat av bägge parter och RAPS:en är godkänd, får er RA-person behörighet till SITHS Admin (administrationsverktyg där man som RA kan beställa kort, certifikat och tilldela behörigheter). För att detta ska vara möjligt måste er organisation nu vara ansluten och upplagd i HSA-katalogen, annars tilldelas RA-behörigheten så fort er HSA-anslutning är klar. Läs om anslutningsalternativen för HSA här

8. Beställ och ge ut SITHS-kort

För att RA ska kunna beställa och ge ut SITHS-kort inom sin organisation, måste hon/han ha tillgång till ett SITHS-kort. Därför delar Inera ut ”tillfälliga kort” tills ni hunnit beställa era egna kort. Det tillfälliga SITHS-kortet kan antingen vara ett kort ni beställt från Inera, eller ett certifikat som läggs på RA-personens personliga Telia e-legitimation eller ID-kort från Skatteverket. Detta kort/certifikat kan kvitteras ut vid RA-utbildningen, eller vid personligt besök hos Inera.

För att komma igång med att använda använda ditt SITHS-kort behöver du tillgång till programvaran Net iD. Här kan du ladda ner en "kom-igång" variant av Net iD. Denna version krävs för att du ska kunna logga in och ladda ner någon av de fullständiga paketeringarna av Net iD på SITHS inloggade sidor (där du når Secmakers webbplats). Gå direkt till nedladdningssidan på Secmakers webbplats (OBS! Denna sida kräver inloggning med SITHS-kort).

9. Avregistrera/spärra tillfälliga kort

När ni hunnit beställa era egna kort ska det tillfälliga kortet avregistreras och/eller förstöras. Har ni beställt ett kort av Inera ska ni kontakta Ineras kundservice om att kortet ska avregistreras samt därefter också klippa sönder kortet. Om RA-personen har fått ett SITHS-certifikat från Inera som laddats på eget kort räcker det med att du meddelar Ineras kundservice, så spärrar vi certifikaten.

Utfärda egna funktionscertifikat

Om din organisation har en direktanslutning till SITHS kan ni utfärda era egna funktionscertifikat, samt utfärda certifikat till andra organisationer.

Här nedan beskriver vi kortfattat processen för hur din RA-organisation får tillgång till miljöer för att utfärda egna funktionscertifikat. Observera att detta gäller skarpa funktionscertifikat.

Så här går det till

1. Skicka in beställningen

Behörig beställare fyller i och skickar in beställningen om att få utfärda funktionscertifikat. Ansökan fungerar som en intresseanmälan eftersom HSA och SITHS Förvaltning behöver göra vissa förberedelser innan din organisation kan komma igång.

Utfärda egna Funktionscertifikat

2. HSA och SITHS Förvaltning förbereder

HSA och SITHS Förvaltningar gör vissa centrala inställningar i tjänsterna. Bland annat måste HSA skapa en gren i tjänsteträdet och både HSA och SITHS behöver sätta korrekta behörigheter, med mera.

3. Interna rutiner, domänvalidering och eventuell fullmakt

För att kunna utfärda funktionscertifikat behöver din organisation införa interna rutiner för hur ni ska utfärda funktionscertifikat inom organisationen. Dessa rutiner ska beskrivas i er RAPS, bilaga 7, som då behöver uppdateras. Dessutom behöver ägaren av domänen bevisa sitt ägarskap, samt fullmakt skrivas om din organisation agerar ombud och utfärdar certifikat åt annan organisation. Nedanstående dokument berör detta.

- Blankett för domänvalidering
Denna blankett ska din organisations RA-person fylla i och skicka till SITHS PA-grupp för att anmäla vilka domäner din organisation ska utfärda funktionscertifikat till. Tillsammans med denna blankett måste RA-personen även bevisa att din organisation äger dessa domäner.

- Fullmakt
Fullmakten ska fyllas i om din organisation agerar ombud, det vill säga utfärdar funktionscertifikat på domäner som ni inte själva äger.

- Rutin för domänvalidering - Verifiering av organisationer och ombud
I detta dokument kan du läsa om hur domänvalidering går till och hur du kan göra för att bevisa att din organisation äger domänen.

4. Klart

När ovanstående punkter är genomföra kan din organisation utfärda egna funktionscertifikat, eller utfärda certifikat åt annan organisation.

Beställ åtkomst till SITHS Preprod-miljö

Om din organisation själv ska kunna utfärda testkort och testfunktionscertifikat behöver ni ha tillgång till SITHS Pre-prod miljö. Fyll i och skicka in detta formulär om ni vill komma åt dessa miljöer.

Observera att det endast är RA-ansvarig i en direktansluten organisation (undantagsfall Säkerhetsansvarig och Firmatecknare), som får göra ändringar som berör SITHS-anslutningen.

Ändra RAPS, roller och kontaktuppgifter gällande din anslutning till SITHS

Det är mycket viktigt att alla kontaktuppgifter gällande din organisations anslutning till SITHS hålls uppdaterade.

De flesta förändringar ska göras genom att ni uppdaterar er RAPS, men vi på Inera vill helst att ni först meddelar oss vilka förändringar ni tänker göra.

Avsluta anslutning till SITHS

Om din organisation vill avsluta sin direktanslutning till SITHS och därmed också avveckla er RA-organisation, måste behörig beställare anmäla detta till Inera.

Eftersom SITHS är en viktig säkerhetslösning som berör många olika nationella e-tjänster är det viktigt att ni noga tänker igenom vilka konsekvenser ett avslut kan innebära för er organisation. Tänk också på att detta påverkar organisationer som eventuellt anslutit till SITHS via er.

Så här gör du

1. Fyll i och skicka in en formell uppsägning

Fyll i och skicka in blanketten om uppsägning. Denna blankett kan även användas för att avsluta HSA om ni har en direktanslutning till HSA. Blanketten ska skrivas under av din organisations firmatecknare, eller annan person som har rätt att säga upp avtal, och sedan skickas tillbaka till Inera via post. Adress: Inera AB, Kundservice, Box 17703, 118 93 Stockholm. Uppsägningsblankett

2. Ineras kundservice kontrollerar och informerar om detaljer

När Ineras kundservice tagit emot uppsägningen kontrollerar vi denna genom att kontakta ansvarig person i din organisation. Därefter får ni detaljerad information om hur avvecklingen av SITHS ska gå till.

3. Ni får en avslutande faktura

När allt är klart skickar Inera ut en avslutande faktura till din organisation.

Tredjepartanslutning via ombud

En tredjepartanslutning till SITHS innebär att din verksamhet beställer anslutning och tecknar avtal med en organisation som har en direktanslutning till SITHS, ett så kallat ombud för SITHS. Ni tecknar då inte avtal med Inera, utan med den organisation ni ansluter via.

En tredjepartanslutning innebär också att din organisation kan få hjälp av den verksamhet ni ansluter via att ge ut kort och funktionscertifikat. En tredjepartanslutning kan vara bra för den verksamhet som inte har möjlighet att själva bygga upp den organisation som krävs för kortutgivning, eller bara har behov av ett fåtal kort.

Tillgängliga SITHS-ombud

 • Landsting, regioner och kommuner,
  kan efter eget beslut agera SITHS-ombud för en verksamhet.

Fristående SITHS-ombud på marknaden

Almaso för tandvården AB - Ansluter sina befintliga kunder/användare av tandläkar- och tandteknikersystem

Compugroup Medical Sweden AB - Ansluter sina befintliga kunder/användare

IT Omsorg i Stockholm AB - Ansluter samtliga vårdgivare i Sverige

Svensk e-identitet AB - Ansluter samtliga vårdgivare i Sverige

SITHS regelverk

Alla organisationer som tecknat avtal om anslutning till SITHS är skyldiga att följa SITHS regelverk och riktlinjer. Dessa finns dokumenterade i ett antal dokument, som på olika sätt beskriver de krav som gäller för att få utfärda och hantera SITHS-certifikat.

Hur varje ansluten organisation uppfyller SITHS regelverk ska beskrivas i SITHS Registration Authority Statement (RAPS). Detta följs sedan upp i de årliga revisionerna.

Kort om huvuddelarna i SITHS regelverk

Här kommer vi att publicera regelverken för E-identitet för offentlig sektor.

Ansvar och roller

För att kunna vara ansluten till SITHS behöver en organisation upprätta en RA-organisation där varje person har ett definierat ansvar. Huvudansvarig för denna organisation är RA-personen. Du kan läsa mer om vilka roller som behövs och vilket ansvar dessa har under länken Roller och ansvar.

RAPS inklusive bilaga 7

I RAPS:en ska ansluten organisation tydligt beskriva hur de tänker uppfylla de krav som anges i SITHS regelverk. Detta görs i dokumentet SITHS Registration Authority Practice Statement (RAPS). Informationen i RAPS:en ska uppdateras så snart en förändring sker som påverkar innehållet i RAPS:en, som till exempel byte av RA-person eller förändringar av arbetsrutiner, och liknande. RAPS:en fungerar därmed som en beskrivning över hur organisationen arbetar, och ger er en bra överblick över dess arbetsprocesser. Dessutom är RAPS:en ett viktigt underlag inför de årliga revisionerna.

Obligatoriska personkontroller

Personkontroller ska göras av den person som har rollen som RA. Personkontrollen ska intyga att RA-personen har en anställning inom företaget och är väl lämpad för rollen, har genomgått en godkänd RA-utbildning, inte har någon finansiell anmärkning och att RA-personen inte är legalt olämplig för denna roll. 

Redovisning av dokumentation i Easy

I granskningsverktyget Easy ska alla dokument som efterfrågas kring SITHS regelverk publiceras. De dokument som ska laddas upp är; RAPS:en med tillhörande bilaga 7, samt intyg för personkontroller för RA-personen. Observera att RA-personen behöver ha ett användarkonto i Easy för att kunna publicera dessa.

Beställ användarkonto i Easy

Domänvalidering vid utfärdande av Funktionscertifikat

För att kunna utfärda och hantera Funktionscertifikat (HCC Funktion), måste ansvarig RA bevisa att organisationen äger dessa domäner. Dessutom ska nycklar (eller certifikatsfiler) endast levereras till behöriga mottagare efter att de har undertecknat en kvittens på detta mottagande.

Interna revisioner

Alla SITHS-anslutna organisationer ska minst en gång per år genomföra en intern revision, för att kontrollera att följer SITHS regelverk. Genomförda revisioner ska dokumenteras, och vid förfrågan ska dessa lämnas till SITHS Förvaltning. En gång per år genomför också SITHS Förvaltning revisioner på cirka 10-20 utvalda organisationer.

Hantering och förvaring av kort och certifikat

Det är mycket viktigt att kort och certifikat hanteras enligt de regler och rutiner som finns. Det finns detaljerade riktlinjer för hur kort ska utfärdas, ges ut, arkiveras och kasseras. Observera att rutinerna kan skilja sig åt beroende på olika typer av kort, certifikatstyp och vilka personer som får korten. Du kan ta del av alla regler och rutiner här

SITHS revisionsprocess

Ineras revision av SITHS-anslutna organisationer bygger på ett revisionsprogram som är både systematiskt och riskbaserat. Detta innebär att alla anslutna organisationer finns med i programmet för att bli systematiskt reviderade vid en på-platsen-revision.

Alla anslutna SITHS-organisationer ska varje år fylla i en tillitsdeklaration. När tillitsdeklarationen granskas avgör Inera om det finns behov för vissa organisationer att få en så kallad ”flygande revision”. Dessa organisationer blir då reviderade en extra gång för att säkerställa tilliten.

När revisionen är genomförd tar Inera fram en revisionsrapport med avvikelser, förbättringsförslag och spindeldiagram. Diagrammet visar hur organisationen själv bedömt sin verksamhet och hur revisorns bedömning ser ut. Efter att organisationen fått tagit del av revisionsrapporten, förväntas denne åtgärda sina avvikelser inom en bestämd tid. Beroende på avvikelsernas allvarlighetsgrad bedömer revisorn när och hur åtgärderna ska följas upp. 

Ineras process för risk, revision och förbättring är ett verktyg för systematiskt förbättringsarbete och kan med fördel användas av anslutna organisationer i sitt eget risk-, revisions- och förbättringsarbete. 

Här kan du se den klickbara processen för risk, revision och förbättring

Roller och ansvar för SITHS

Det finns ett antal roller som behöver bemannas innan en organisation ansluter till SITHS. Vissa roller är obligatoriska att ha inom den egna organisationen, medan andra går att köpa från ombud.

Visa/Dölj mer information

RA-person (kortansvarig)

 • Lämplig person

  Rollen som RA är lämplig för en person som kan hålla ihop RA-organisationen och som kan ha det övergripande ansvaret för kort- och certifikatshantering. (RA= Registration Authority).

  Rollen är obligatorisk och måste finnas inom organisationer som är direktanslutna och har avtal med Inera.

 • Ansvarsområde

  RA-personen ansvarar bland annat för arkivering av avtal med SITHS CA, dess godkända RAPS och avtal med andra parter som berör SITHS. RA utser personer som ska arbeta med SITHS, ger dem behörighet och ser till att de får relevant utbildning. RA ansvarar för förteckningar av personal samt andra uppgifter som är relevanta för SITHS-tjänsten.

Visa/Dölj mer information

Säkerhetsansvarig

 • Lämplig person

  Rollen som Säkerhetsansvarig är lämplig för en person som idag har någon form av säkerhetsansvar inom sin organisation. Säkerhetsansvarig får dock inte vara samma person som RA, Registeransvarig eller ORA/KRA/LRA.

  Rollen är obligatorisk och måste finnas inom organisationer som är direktanslutna eller tredjepartanslutna och ska utfärda SIS-kort.

 • Ansvarsområde

  Säkerhetssansvarig ansvarar för att hanteringen av SITHS-kort följer angivna regler, planerar säkerhetsrevisioner, rapporterar utförda kontroller, med mera.

Visa/Dölj mer information

Registeransvarig

 • Lämplig person

  Rollen som registeransvarig är lämplig för en person som kan hålla ihop registren och som kan ta fram uppgifter vid en revision.

  Rollen är endast obligatorisk för organisationer som ska utfärda SIS-kort. I annat fall är den inte obligatorisk, men ändå bra att ha.

 • Ansvarsområde

  Registeransvarig ansvarar för registret över alla underskrivna kortkvittenser, för utfärdade SIS-kort, Företagskort, Reservkort samt Funktionscertifikat.

Visa/Dölj mer information

ORA-person (områdes RA)

 • Lämplig person

  Rollen som ORA är lämplig för en person som kan hålla ihop ett delområde inom RA-organisationen. (ORA =Organisation Registration Authority).

  Rollen som ORA är inte obligatorisk roll, utan ska bara finnas om den behövs. Rollen bör då finnas inom den egna verksamheten eftersom kännedom och mandat inom arbetsområdet krävs.

 • Ansvarsområde

  ORA är en stödperson till RA och ansvarar (inom sitt ORA-område) för utfärdande av funktionscertifikat och att RAPS tillämpas. ORA utser även andra personer som ska arbeta med SITHS, ger dem behörighet och ser till att de får utbildning. ORA ansvarar för förteckningar av personal samt andra uppgifter som är relevanta för SITHS-tjänsten.

Visa/Dölj mer information

CRA-person (korthandläggare)

 • Lämplig person

  Rollen som CRA är lämpligt för en person som har förståelse för fastställda kortutgivningsrutiner och har en övergripande kännedom om sin organisation. (CRA =Card Registration  Authority).

  Rollen är inte obligatorisk, men kan vara bra att ha för verksamheter som ska ge ut kort.

 • Ansvarsområde

  KRA ansvarar för att beställa och spärra SITHS-kort. KRA ansvarar också för åtgärder som krävs inom ramen för kortbeställningar och kortkvittenser samt för utlämnade av SITHS-kort med tillhörande PIN-koder. KRA ansvarar också för fotografering till SITHS-korten.

Visa/Dölj mer information

LRA-person (reservkorts-handläggare)

 • Lämplig person

  Rollen som LRA är lämplig för en person som har förståelse för fastställda kortutgivningsrutiner och har en övergripande kännedom om sin organisation. (LRA = Local Registration Authority, eller Lokal RA).

  Rollen är inte obligatorisk roll, men kan vara bra att ha för verksamheter som ska ge ut reservkort.

 • Ansvarsområde

  LRA ansvarar för att beställa och spärra reservkort. LRA ansvarar också för åtgärder som krävs inom ramen för reservkortbeställningar och kortkvittenser samt för utlämnade av reservkort med tillhörande PIN-koder.

SITHS-utbildning

Enligt SITHS regelverk är det obligatoriskt för ansvarig RA-person att gå en godkänd RA-utbildning.

För personer som har andra roller, som till exempel Säkerhetsansvarig eller ORA, är utbildning inte obligatoriskt, men det rekommenderas. Det finns även möjlighet att gå en LRA- eller KRA-utbildning för dem som vill.

Anmäl dig till SITHS-utbildningar

SITHS RA- och LRA-utbildning och hålls idag av vår samarbetspartner Secure State. KRA-utbildningen hålls av Cygate. Via länkarna nedan kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig direkt på deras webbplats.

SITHS RA- och LRA-utbildning (Secure State)

KRA-utbildning (Cygate)

Godkända utbildare

Höga krav ställs på de organisationer som vill utbilda inom SITHS. Den som håller utbildningen ska vara mycket kunnig inom SITHS för att också kunna hantera de följdfrågor som uppstår under utbildningen. Dessutom måste de utbildningar som hålls vara godkända av SITHS Policy Authority. Läs om kraven på SITHS RA-utbildare.

Secure State AB

Cygate AB

Så testar du om SITHS-kortet fungerar

Om du har problem att logga in med ditt SITHS-kort, eller om du vill testa vilken behörighet du har, finns en särskild ”test-sida” du kan gå till för att kontrollera detta.

Du som är ansvarig korthandläggare kan i samband med utlämnande av SITHS-kort be mottagaren av kortet att kontrollera att kortet fungerar via SITHS testsida.

På testsidan kan du kontrollera detta:

 • Att SITHS-kortet är korrekt skapat
 • Vilka certifikat som SITHS-kortet innehåller

Så här gör du:

 1. Logga in med ditt SITHS-kort på SITHS testsida via länken nedan
 2. Sidan visar egenskaper för SITHS-kortet du loggar in med

SITHS Testsida

Om du har problem att logga in:

 1. Om ingen inloggningsruta kommer upp. Låt SITHS-kortet sitta kvar i kortläsaren, stäng ner alla webbfönster och webbläsare, öppna upp webbläsaren igen och klicka på länken till testsidan igen. Då bör inloggningsrutan komma upp.
 2. Har du installerat Net-ID på din dator? Om inte, behöver du göra detta. Vänta sedan med att logga in tills din Net-ID symbol slutat snurra.
 3. Valde du SITHS-certifikatet i samband med inloggning till testsidan?
 4. Har din organisation brandväggen öppen mot https://test.siths.se?
 5. Om du har ytterligare problem, kontakta din lokala it-avdelning.

Programvaror och tillbehör för SITHS

Här kan du ladda ner Net-iD och SIS Capture Station. Du kan även beställa tillbehör för SITHS i vår leverantörs webbshop.

Observera att du behöver logga in med ditt SITHS-kort igen för att ladda ner programvaran.

"Kom-igång" variant av Net iD

För att komma igång att använda ditt SITHS-kort behöver du tillgång till programvaran Net iD. Via länken nedan kan du ladda ner en "kom-igång" variant av Net iD. Denna version krävs för att du ska kunna logga in och ladda ner någon av de fullständiga paketeringarnan av Net iD som du hittar via länken i stycket nedan.

"Kom-igång" variant av Net iD

Ladda ner programvaror

På SecMakers webbplats kan du ladda ner programvarorna för Net-iD och SIS Capture Station.

Programvarorna för Net-iD och SIS Capture Station. (Sätt i ditt SITHS-kort i kortläsaren innan du klickar på länken).

Olika kameror för SIS Capture Station

Det finns olika kameror som passar med olika versioner av SIS Capture Station, SCS. Har du problem att få din kamera att fungera med den version av SCS som du har, kontakta Ineras kundservice. Senaste versionen av SIS Capture Station är version 3.4.6  Den är efter tester godkänd av Cygate och SITHS Förvaltning.

Webbshop för tillbehör

I Cygates webbshop kan du beställa tillbehör, till exempel korthållare eller namnteckningsblanketter. För inloggningsuppgifter kontakta siths@cygate.se

Cygates webbshop

Nyheter om SITHS

Vi länkarna nedan hittar du nyheter och nyhetsbrev om Identifieringstjänst SITHS.

Pris

Aktuellt pris för Identifieringstjänst SITHS hittar du via länken nedan.

Dokument för Identifieringstjänst SITHS

Via länken nedan hittar du dokument som berör Identifieringstjänst SITHS.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support