Gå till innehåll

Hitta och jämför vård

Hitta och jämför vård är den del på 1177.se som presenterar kontaktinformation till landets vårdmottagningar, deras vårdutbud och vårdkvalitet. Nedanstående text beskriver också vad som gäller för att få synas på Hitta och jämför vård på 1177.se.

Utbudet på Hitta och jämför vård ska presenteras utifrån invånarnas behov av information och tjänstens syfte.

Varje enskild mottagning har ett eget "kontaktkort" där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrigt utbud presenteras. Utbudet ska omfatta det utbud av hälso- och sjukvård som regionen eller kommunen erbjuder sina invånare där det finns ett tillhörande regionavtal. Det gäller utbud i egen såväl som upphandlad regi. Även privata aktörer med ett regionavtal får synas med ett kontaktkort som visar det utbud som man har avtalat om. Kommunal verksamhet får synas i de fall verksamheten bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen.

Regionerna är ansvariga för att tillhandahålla utbudsinformationen och att kvalitetssäkra den, det vill säga att även identifiera och agera om någon aktör syns på felaktiga grunder eller syns på ett felaktigt sätt.

Innehållet på kontaktkorten hämtas framför allt från den nationella tjänsten Katalogtjänst HSA. Utbudet av mottagningens e-tjänster sker genom en direktkoppling till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Kontaktkortsadmin och möjlighet att visa mottagningens utbud

Kontaktkortsadmin är ett administrativt verktyg för att fylla på kontaktkorten med detaljerat utbud och övrig information, utöver det som hämtas från HSA-katalogen. Varje enskild region och kommun avgör hur de önskar använda kontaktkorten och Kontaktkortsadmin inom ovan beskrivna ramar.

Med hjälp av Kontaktkortsadmin kan informationen om vårdutbud kompletteras med manuella uppgifter i sektionen Vårt utbud. Här lägger man upp både mottagningens egna och egenupphandlade utbud som ryms inom ramen för landstings- eller regionsavtalet. Exempel på ett egenupphandlat utbud kan vara digitala läkarbesök med extern aktör. Egenupphandlade e-tjänster som inte har en koppling till 1177 Vårdguiden kan även läggas upp som en Extern e-tjänst i Kontaktkortsadmin och visas då under sektionen Våra e-tjänster. Exempel på sådana tjänster är Boka videomöte och Synpunkter och klagomål.

Om oss

Under Om oss i Hitta och jämför vård beskriver mottagning med egna ord sin mottagning och hur de arbetar. För detta behövs inte Kontaktkortsadmin.

Har du frågor?

Ineras kundservice erbjuder stöd och dialog till regioner när det uppstår frågor kopplat till kontaktkorten.

 


 

Fördjupad information om Hitta och jämför vård

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan