Tjänster

Gemensam arkitektur

Inera utvecklar och förvaltar arkitektur för digitalisering tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv, samt styr och stödjer tillämpningen av den nationella arkitekturen.

Aktuella artiklar

 • Så arbetar Inera med arkitektur

  Inera utvecklar och förvaltar arkitektur för digitalisering tillsammans med regioner, kommuner och näringsliv, samt styr och stödjer tillämpningen av den nationella arkitekturen.

 • Informationssäkerhet och juridik

  Många av Ineras tjänster används för behandling av känsliga uppgifter och det är därför viktigt att de uppfyller en hög säkerhetsnivå och att de är utvecklade i linje med gällande lagstiftning. Informationssäkerhet och juridik finns med som en naturlig del i alla stadier av tjänsternas livscykel, från utveckling till avveckling.

 • Strukturerad omvärldsbevakning

  Som ett stöd för både beslutsfattare och andra personer i kommuner och regioner som är engagerade i arkitekturfrågor tar Inera, tillsammans med några kommunrepresentanter, fram en strukturerad omvärldsbevakning. Den ger en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och nationellt.

 • Arkitekturgemenskapen

  Arkitekturgemenskapen är ett informellt nätverk där it- och verksamhetsarkitekter i kommuner och regioner arbetar tillsammans och utbyter erfarenheter. Över 400 personer från drygt 60 kommuner, 5 kommunalförbund och 20 regioner är medlemmar.

Mer om arkitektur

Omvärldsrapport: Initiativ för delning av hälsodata

Initiativ för delning av hälsodata är en omvärldsrapport som togs fram under våren 2020.

Till toppen av sidan