Gå till innehåll

eKlient

eKlient är ett koncept som bygger på ett samarbete mellan regioner och kommuner. Syftet är att tillsammans ta fram gemensamma riktlinjer, samt att utveckla verktyg och tekniska lösningar för att få en så effektiv, säker och automatisk hantering av den digitala arbetsplatsen som möjligt. Myndigheter är i dagsläget inte med i samarbetet, men även de har möjlighet att ta del av eKlient.

eKlient underlättar arbetet för lokala IT-avdelningar i deras hantering av organisationens klientplattform (mjukvaran i medarbetares datorer, smartphones, och andra enheter). Genom att ta del av eKlients erbjudande slipper varje enskild it-avdelning själv köpa in och sätta upp allt som behövs för att hantera sin klientplattform. Istället hjälps alla åt att tillsammans ta fram verktyg och lösningar som alla, som är med i eKlient, kan ta del av och använda. Detta bidrar till en kostnadseffektiv och enhetlig hantering av den digitala arbetsplatsen.

Så erbjuds tjänsten

eKlient är uppdelat i tre olika områden. För att få en så effektiv och automatiserad hantering av den digitala arbetsplatsen som möjligt, bör alla delar av eKlients erbjudande användas tillsammans. Det går att använda separata delar, men man behöver då vara uppmärksam på att det finns ett visst beroende mellan olika verktyg.

eKlient riktar sig till lokala it-avdelningar inom regioner, kommuner och myndigheter. För att ta del av erbjudandet behöver organisationen beställa eKlient och teckna kundavtal med Inera. Därefter får din organisation behörighet och inloggningsuppgifter till en portal där ni kan ta del av verktyg, programkonfigurationer, tester, dokumentation, instruktioner, och annat som ingår i eKlients erbjudande. Kostnaden för förvaltning och utveckling delas av alla som använder tjänsten.

Ineras erbjudande

Nedanstående delar ingår i eKlients erbjudande. Beroende på vilket behov din organisation har, går det att välja att använda hela erbjudandet, eller delar av erbjudandet.

1. Strategi och vägval

Området Strategi och vägval omfattar ett forum för samverkan mellan eKlients kunder. I detta forum diskuterar man och kommer överens om strategiskt viktiga frågor som rör den digitala arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om att ta fram policys och göra kravställningar för ny och befintlig teknik. Det handlar också om att göra viktiga vägval för användning av grundläggande delar, som operativsystem, samarbetsverktyg, hantering av mobila enheter och liknande. Andra viktiga frågor som hanteras i forumet är omvärldsbevakning och kompetensuppbyggnad.

2. Plattform

Området Plattform innehåller en komplett teknisk lösning som behövs för att effektivt hantera en klientplattform. Målsättningen med Plattformsområdet är att förenkla hanteringen av den digitala arbetsplatsen för varje enskild organisation, samt att utveckla tekniska verktyg och lösningar för att automatisera hanteringen så mycket som möjligt.

Några exempel på verktyg och lösningar

Nedan är några exempel på verktyg och funktionalitet som området tillhandahåller.

 • Sysman
  Sysman är ett helpdeskverktyg som hanterar installation av programvaror på datorer. Detta underlättar för organisationens it-avdelning genom att det förenklar hanteringen av komplexa verktyg som SCCM (System Center Configuration Manager) och gör det möjligt att delegera behörigheter baserat på arbetsuppgifter.

 • Wrapperking
  Wrapperking är ett verktyg för att bygga komplexa installationer i en specifik ordning och med specifika åtgärder. Som till exempel när en viss applikation kräver att en process som redan körs stoppas, för att önskad installation ska kunna göras. 

 • Driftinfo
  Driftinfo är en applikation på användarens dator som kan visa information om till exempel driftstörningar, datorns egenskaper, med mera.

 • Best practice
  Best practice är en samling av dokument med beskrivningar av hur olika komponenter i Microsoft infrastruktur installeras och konfigureras för bästa resultat baserat på erfarenheter.

3. Processer och stödsystemeklients livscykelhantering

Området Processer och stödsystem omfattar stödverktyg för en dators livscykelshantering, det vill säga för hur länge en dator ska ha ett visst operativsystem, hur en dator ska bytas ut, hur man beställer och gör förändringar av applikationer och liknande.

Stödverktygen används bland annat för att hantera paketeringen av applikationer så att dessa effektivt kan installeras och uppgraderas på organisationens alla datorer. Med en automatiserad beställningsprocess, med så få manuella steg som möjligt, minskar arbetsinsatsen samtidigt som man får en säkrare och tydligare struktur kring hanteringen. Livscykelhantering

Några exempel på verktyg som används

Nedan är några exempel på verktyg och funktionalitet som området tillhandahåller.

 • ePaket
  ePaket är ett verktyg som hanterar dokumentation och processer kring paketering så att till exempel applikationer installeras på rätt sätt i organisationens datorer. ePaket innehåller också en koppling till en central lagringsplats där man kan dela med sig och ta del av färdiga applikationspaket.

 • Overview
  Overview är ett verktyg som använder bland annat ePaket och Sysman för att samla information inför ett införande av ett nytt operativsystem, eller en release av detta. Verktyget visar vilka datorer och applikationer som är redo att uppgraderas. Detta underlättar genom att en uppgradering kan genomföras så fort de applikationer som en viss dator använder är verifierade för den nya releasen.

 • Beställningsautomation
  Beställningsautomation är ett verktyg för att automatisera en dators livscykelhantering (se bild ovan). Verktyget kan kopplas till befintliga självbetjäningsportaler för att automatisera beställningar av till exempel datorer, applikationer, behörigheter och resurser med minimerad manuell hantering.

Detta behöver din organisation göra för att ta del av erbjudandet

Allt som ingår i eKlient får din organisation tillgång till via en portal där verktyg, dokumentation med mera går att hämta. Det ni själva måste göra är att ansvara för egen drift och support av den egna klientplattformen samt driva lokala projekt för att införa eKlient.

Vid behov av stöd

Om din organisationen behöver stöd för att införa eKlient kan detta avtalas separat. 

eklients erbjudande

Förutsättningar för att använda eKlient

Här kan du läsa vad de grundläggande förutsättningarna är för att kunna beställa och använda eKlient.

Organisationer som kan använda tjänsten

I dagsläget erbjuder vi eKlient till:

 • Regioner
 • Kommuner
 • Myndigheter

Beroenden till andra tjänster som Inera har

eKlient är en fristående tjänst och har inget avgörande beroende till andra nationella tjänster som Inera har.

Licenser

För att kunna använda eKlient måste organisationen vara licensierad mot Microsoft enligt aktuellt regelverk. Att använda Microsofts produkter är överenskommet av eKlients kundgrupp. Om behov uppstår kan eKlient komma att utökas med andra plattformar.

Beställ eKlient

Alla regioner, kommuner och myndigheter kan beställa och använda eKlient. För tillfället kan vi inte emot digitala beställningar från myndigheter.

Om du tillhör en myndighet kan du kontakta info@eklient.it för mer information.

När du skickat in beställningen blir du kontaktad av Inera som ger dig mer information.

Beställ eKlient genom att kontakta eKlients förvaltning

Avsluta eKlient

Om din organisation vill avsluta sin användning av eKlient - måste behörig beställare anmäla detta till Inera.

Eftersom eKlient kan ha beroenden till andra tjänster som din organisation använder, är det viktigt att ni noga tänker igenom vilka konsekvenser ett avslut kan innebära för er organisation.

Fyll i och skicka in en formell uppsägning

Fyll i och skicka in den digitala blanketten om uppsägning

Logga in i eKlients portal

Allt material som tas fram inom eKlients arbete finns åtkomligt för integration i en gemensam portal, där eKlients kunder kan logga in och ta del av verktyg, programkonfigurationer, tester, dokumentation, instruktioner, med mera.

För att kunna logga in i eKlients portal behöver du ha inloggningsuppgifter. Detta får du i samband med att din organisation beställer och blir kund i eKlient.

Logga in i eKlient här

Pris

Aktuellt pris för eKlient hittar du via länken nedan.

Dokument för eKlient

Via länken nedan hittar du dokument som berör eKlient.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan