Gå till innehåll

Vägen till vetenskapen - en användarundersökning från Eira och Sveriges sjukhusbibliotek

Genom sjukhusbiblioteken och landstingssamarbetet Eira har du som arbetar i vården tillgång till vetenskapliga tidskrifter och stöd vid informationssökning.

15 oktober - 30 november genomför Eira tillsammans med Sveriges sjukhusbibliotek en användarundersökning.

Gå till undersökningen 

Genom att svara på frågorna ger du oss en bättre förståelse för hur du söker information i din kliniska vardag. De svar du lämnar kommer att

  • ge sjukhusbiblioteken möjlighet att hjälpa dig som i arbetar i vården på bästa sätt
  • påverka beslut om utbudet av vetenskapliga tidskrifter och söktjänster i sjukvården

 

Undersökningen riktar sig till dig som

  • arbetar inom hälso- och sjukvård inom landsting och region
  • arbetar vid ett vårdföretag på uppdrag av landsting/region,
  • eller är student inom hälso- och sjukvård och gör praktik.

Enkäten är indelad i olika spår beroende på din roll i sjukvården och tar mellan 5-15 minuter att besvara.

Stort tack på förhand för din medverkan.

Visa/Dölj mer information

Sjukhusbibliotek

 

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support