Gå till innehåll

Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv bestämma när och var prover ska tas, och ibland även ta proverna själv. Patienten får sitt provsvar snabbare och kan ta ett större ansvar för sin hälsa. Vårdpersonalens administration minskar också.

Så erbjuds tjänsten

Vårdgivare som vill använda Egen provhantering kan välja att ansluta sina provtagnings- och laboratoriedatasystem till tjänsten. Genom att göra det kan beställningar hämtas automatiskt av det labb som patienten har valt, och när provsvaren är klara kan de överföras från laboratoriedatasystemet så att patienten kan se dem via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Det går också att använda tjänsten utan att ansluta sina system. För invånaren blir det ingen skillnad, men för vårdpersonalen innebär det mer manuellt arbete. Då behöver personalen logga in i tjänsten för att hämta patientens beställning, och för att fylla i provsvaren när de är klara.

Regionerna bestämmer själva vilka prover som ska vara möjliga för patienten att beställa.

Så fungerar tjänsten

 1. Vårdpersonalen loggar in i tjänsten antingen via länk i vårdinformationssystemet, så kallat uthopp, eller direkt via webbläsaren.
 2. Vårdpersonalen tilldelar patienten ett erbjudande från en förvald lista.
 3. Patienten loggar in i tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster och gör en beställning utifrån tilldelat erbjudande. I flera regioner kan patienten också beställa hem provtagningskit för att ta eget prov på klamydia och gonorré, och har inte någon personlig kontakt med vårdpersonal. Patienten blir bara kontaktad ifall provsvaret är positivt eftersom dessa sjukdomar omfattas av smittskyddslagen.
 4. Patienten går till valfritt provtagningsställe. Om provtagningssystemet är anslutet till tjänsten kan personalen se beställningen i systemet. Det går också att hämta upp beställningen genom att logga in i tjänsten via internet.
 5. När provet har analyserats skickas provsvaret tillbaka till tjänsten så att patienten kan ta del av det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Om laboratoriedatasystemet inte är anslutet till tjänsten behöver personalen skriva in provsvaret manuellt för att invånaren ska kunna läsa det. Det kan finnas möjlighet att överföra provsvaret till journalsystemet men det beror på vårdgivarens egna tekniska lösningar.

Förutsättningar

De som kan köpa och använda tjänsten är regioner och privata vårdgivare som har samarbetsavtal med en region.
För att kunna använda tjänsten behöver vårdgivare ha nedanstående underliggande tjänster på plats:

Vårdgivare behöver också uppfylla olika lagliga krav som gäller när patientuppgifter ska hanteras, i till exempel patientdatalagen, dataskyddsförordningen GDPR och offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Det här behöver din organisation göra

Om din organisation automatiskt vill kunna hämta patientens beställningar och göra provsvaren tillgängliga för patienten på 1177.se, behöver de provtagnings- och laboratoriedatasystem som ni använder anslutas till tjänsten. Systemen behöver vara utvecklade och anpassade enligt tjänstens tekniska specifikationer. Här finns all dokumentation.

För att använda tjänsten manuellt krävs ingen teknisk anslutning.

Vårdpersonal som ska använda tjänsten behöver registreras för att få behörighet till rätt funktioner. Det görs av Inera. Din organisation behöver därför meddela vilka användare som ska få behörighet.

Beställ tjänst

Regioner och privata vårdgivare som har samarbetsavtal med en region kan beställa anslutning till tjänsten. Skicka en intresseanmälan till e-tjänster@1177.se för mer information om hur det går till.

För att kunna beställa tjänsten behöver din organisation ha tecknat Kundavtal 2 med Inera. 

Är din mottagning intresserad av att använda tjänsten? Kontakta i så fall ansvariga för tjänsten i din region. 

Införande

När din region ska ansluta till tjänsten tar vi kontakt med er och bokar ett uppstartsmöte. Där går vi igenom hur anslutningsprocessen ser ut och vilket stöd ni kan få av oss. Ni får information om:

 • Vilka tekniska vägval som behöver göras för den tekniska anslutningen.
 • Vilka krav som ställs för att anslutningen ska bli godkänd.
 • Hur test och kvalitetssäkring går till.
 • Vilka ledtider ni kan förvänta er.

Efter mötet förväntas ni:

 • Bestämma tekniska vägval inför anslutning.
 • Göra en grov plan för er anslutning.

Under uppstartsfasen är det bra om ni funderar över vilket stöd ni kan behöva. Under arbetet med att ansluta kan ni mot kostnad få hjälp av en teknisk koordinator från Inera.

Anpassning av systemet

Ni utvecklar och anpassar ert vårdinformationssystem enligt de tekniska specifikationerna och anvisningarna för tjänsten. De finns på sidan för manualer och teknisk dokumentation för Egen provhantering.

Inera kan ge stöd vid införandet till löpande kostnad.

Införandestatus

För närvarande är 15 regioner anslutna till tjänsten Egen provhantering.

Följande regioner har anslutit sina provtagningssystem och laboratoriedatasystem till tjänsten:

 • Region Stockholm
 • Region Skåne
 • Region Värmland
 • Region Gotland

Följande regioner använder tjänsten manuellt, utan att ha anslutit sina system:

 

 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Uppsala
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Region Östergötland

Pris

Aktuellt pris för Egen provhantering hittar du via länken nedan.

Till prislistan

Att använda tjänsten

Vårdpersonal når tjänsten från vårdinformationssystemet eller direkt via webbläsaren på följande webbadress: https://personalpep.1177.se/

Invånare når tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Support

Support för invånare

Som invånare med medicinska frågor eller användarfrågor ska du vända dig till den vårdgivare som du normalt går till och som har informerat dig om tjänsten. Du ska alltid vända dig till din vårdpersonal för att få hjälp med att tolka provsvar och hur dessa eventuellt kan påverka din hälsa och behandling.

Om du har tekniska frågor om funktioner eller har tekniska problem kan du vända dig till den nationella supporten för 1177 Vårdguiden på 0770-72 00 00, alla dagar kl. 06.00-22.00.

Du hittar information om support och teknisk hjälp på supportsidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster eller när du är inloggad i tjänsten, längst ned på sidan.

Support för vårdpersonal

Kontakta i första hand ansvarig för Egen provhantering i din egen region.

Om du inte vet vem som är regionalt ansvarig för tjänsten kan du kontakta den nationella supporten på:

 

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan