Gå till innehåll

Svenska biobanksregistret

Svenska biobanksregistret, SBR, innehåller information om hälso- och sjukvårdens sparade biobanksprover.

Beställa tjänst

Alla vårdgivare som hanterar biobanksprover kan ansluta sig till Svenska biobanksregistret, SBR. För att kunna ansluta ska först en ansökan fyllas i och den fungerar som intresseanmälan.

Vid ett införande av SBR så behöver varje vårdgivare ansluta sitt laboratorieinformationssystem (LIS) till SBR. En applikation behöver installeras för filöverföring.

Första kontakten ett regionalt biobankscenter

Sveriges sex regionala biobankscentra, RBC, är de första instanser som ska kontaktas vid ett införande. De regionala biobankscentra beslutar och planerar införandet för sina respektive vårdgivare inom regionen. De är även ansvariga för att administrera och besluta om tillgång till SBR för sina användare inom regionen.

För att kunna samla information från biobanker i ett gemensamt system, behöver varje enskilt laboratorieinformationssystem ansluta. När detta är klart skickas filer med övergripande information om sparade prover till systemet och lagras där. Detta sker på ett regelbundet och automatiserat sätt, och uppdateras i samband med att nya filer skickas. Informationen i systemet är behörighetsskyddad.

En anslutning till SBR innebär att din organisation ansöker om anslutning samt tecknar avtal direkt med Inera.

Ansök om anslutning här:

Formulär Ansök om anslutning till Svenska biobanksregistret

Sida för inloggning till Svenskt biobanksregister:

Inloggning till Svenskt biobanksregister

För att få tillgång till Svenska biobanksregistret (SBR) krävs behörighet. Regionala biobankcentrum hanterar tilldelningen av behörigheter. Kontakta ditt regionala biobankscentrum för mer information:

Hitta dina kontaktpersoner här

Hur långt varje vårdgivare har kommit i införandearbetet finns beskriven i dokumentet här:

Införande

Inera samarbetar med Sveriges sex regionala biobankscentrum kring införandet för anslutande vårdgivare.

Inera har tagit fram checklistor, där det står punkt för punkt vad en anslutande vårdgivare behöver göra vid en anslutning, filmer/webbinar samt dokumentation för att stödja anslutande vårdgivare. 

Anslutning till Funktionscertifikat

En anslutning till Funktionscertifikat innebär att din organisation inte behöver några fysiska SITHS-kort, utan avser att endast använda SITHS funktionscertifikat. Till exempel för säker kommunikation med SBR. Du ansöker och tecknar avtal med oss på Inera för att ansluta till funktionscertifikat.

Ett funktionscertifikat är ett mjukt certifikat som installeras på en dator eller server och används för att identifiera en server, system eller tjänst, krypterar eller signerar information som skickas mellan servrar, system eller tjänster.

Ansluta tar cirka en månad

Hur lång tid det tar att ansluta till SBR, beror på om modulen för överföring har en inbyggd filöverföring. För vårdgivarens tekniker tar det cirka sex dagar utspritt på en månad om vårdgivaren behöver ta fram filöverföring. Finns den inbyggd så minskar tiden till tre dagar utspritt på en månad.

Steg för steg

Här kan du läsa i stora drag hur det går till för att göra en anslutning till SBR.

Nedan beskriver vi övergripande steg för steg hur hela processen går till och vad som behöver göras.

1. Biträdesavtal på plats

För att lagligen kunna överföra data till SBR måste ett biträdesavtal mellan vårdgivaren och Inera finnas på plats.

2. Fyll i och skicka in ansökan

Behörig beställare börjar med att skicka in en ansökan om anslutning till SBR. Ansökan skickas sedan till Ineras Kundservice.

3. Ansökan granskas och godkänns

Innan ansökan kan godkännas kontrollerar Inera att alla uppgifter är rätt ifyllda.

4. Skriv avtal

När ansökan är godkänd skickar Ineras Kundservice ut avtalsdokument som ska läsas igenom, fyllas i och skrivas under. När ni är klara skickar ni tillbaka två undertecknade exemplar av avtalet.

5. Besluta hur implementationen på sändarsidan ska ske

För det flesta system finns redan moduler utvecklade. Om du är osäker, kontakta sbr@inera.se. Installation av modul sker i samarbete med leverantören utan inblandning av Inera. Vid utveckling av egen modul för att skicka filer kan du hitta teknisk dokumentation på inera.se/sbr/inforande

RBC chef eller administratör inventerar till vilken biobank och provsamling filen ska skickas. Alternativt skapar mottagande biobank och provsamling och skickar sedan information om detta samt HSA-ID för LIS-systemet till sbr@inera.se.

SBR tar endast emot en fil per region. Om en exporterad fil innehåller information från flera regioner måste den delas upp innan den skickas till SBR.

6. Beställa och installera SITHS-certifikat

För att säkra kommunikationen mellan sändande labbsystem och SBR måste ett SITHS-certifikat vara installerat på sändande server samt att dess publika nyckel måste installeras på SBR-servern.

Olika certifikat bör användas i test och produktion. Certifikaten beställs av den egna regionen . Vid frågor angående certifikat får du bäst hjälp av din egen regions RA.

7. Testa kommunikationen

Så tidigt som möjligt i projektet bör det verifieras att kommunikationen mellan sändande labbsystem och SBR fungerar samt att det går att sända data till systemets mottagarbox.

Kontakta sbr@inera.se för att få en testfil att skicka samt för att bestämma en tid då detta ska ske.

8. Få systemet upplagt i test

RBC-teknikern verifierar att biobanken samt primär provsamling och externt LIS med rätt HSAID existerar i SBR-test.

9. Provskicka information

Kom överens med Inera förvaltning om tidpunkt för att genomföra testet. Tekniskt ansvarig på labbsidan skapar en riktig fil med prover och skickar till SBR-test. 
 
Tekniskt ansvarig på Inera verifierar att filen tas emot utan problem och går bra att läsa in.
 
Verksamhetsansvarig på labbet verifierar att informationen är korrekt i SBR.

10. Automatisera skickning

Sändande labb och Inera kommer överens om när dagliga automatiska överföringar ska börja göras samt vilken tid på dygnet detta ska ske.

Tekniskt ansvarig på Inera verifierar dagligen att överföringen gått bra.

RBC-teknikern verifierar dagligen att rätt data skickats och lagrats i systemet.

11. Produktionssättning

När överföringen bedöms vara stabil i testmiljön fattas beslut om att flytta över till produktion. RBC-chefen fattar det formella beslutet om produktionssättning.

Mer information

För att få mer detaljerad information om vad du behöver göra, läs dokumentet Checklista, som mer i detalj beskriver varje steg.

Förvalta och använda tjänst

Tjänsten Svenska Biobanksregistret är i förvaltning.

 

Dokument

Via länken nedan hittar du alla dokument om Svenska biobanksregistret.

Projekt Ny biobankstjänst

Projektet Ny Biobankstjänst tar fram en förbättrad systemlösning för Svenska biobanksregistret, SBR, utifrån analys och kravarbete tillsammans med biobanksorganisationerna.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan