Svenska biobanksregistret

Svenska biobanksregistret är ett verksamhetsstöd för de som arbetar med regionernas biobanker och ett samlat register för hälso- och sjukvårdens sparade biobanksprover. Den förenklar hanteringen av patienternas samtycken till att vara med i registret och gör det enklare att söka bland regionernas biobanksprov. Den är även till nytta för forskningen. Alla vårdgivare kan ansluta sina patologisystem.

En massa provrör i ett ställ.

Om Svenska biobanksregistret

Som patient behöver man ibland lämna prov, till exempel blod- eller vävnadsprov. Vissa prover sparas i så kallade biobanker. Syftet med att spara prover är att ge patienten en så säker vård och behandling som möjligt.

Det tas mellan fyra till fem miljoner prover varje år, och sammanlagt finns cirka 150 miljoner prover i de svenska biobankerna.

Mer om hur biobankerna fungerar finns att läsa på Biobank Sverige , som är ett samarbete mellan hälso- och sjukvården, universiteten och näringslivet samt patientorganisationerna.

Information om mer än två miljoner av biobankernas prover finns överförd till Svenska biobanksregistret, som ibland förkortas SBR.

Svenska biobanksregistret vänder sig till dem som arbetar inom regionens biobanker eller biobankscentrum. Tjänsten består av tre delar och har tre olika huvudsyften:

  • Vara ett administrativt stöd för regionernas biobanksverksamhet
  • Ladda upp information om regionens prover och kunna söka smidigt i den
  • Hantera samtyckesärenden 

Svenska biobanksregistret underlättar också andra processer, till exempel:

  • Regionerna ska kunna redovisa för tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att det är ordning och reda inom vårdens biobanker
  • Den patient som lämnar prov har rätt att begära ut uppgifter om det, och alla registrerade personuppgifter måste vara spårbara
  • Det går att få fram statistikuppgifter på regional nivå

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Till toppen av sidan