Sebra - biverkningsrapportering

Tjänsten Sebra är ett behandlingsstöd vid läkemedelsbiverkningar som också tillåter digital rapportering till Läkemedelsverket. Sebra ska stödja dem som utför vård och behandling inom hälso- och sjukvård samt effektivisera rapporteringen av läkemedelsbiverkningar till Läkemedelsverket.

Tabletter.

Om Sebra

Läkemedelsverket tar varje år emot cirka 7 000 biverkningsrapporter från hälso- och sjukvården. Fler rapporterade biverkningar skulle ge bättre kunskaper om bland annat långtidseffekter av läkemedel, hur de påverkar varandra, och hur till exempel barn påverkas.

Alla vårdgivare ska rapportera läkemedelsbiverkningar enligt Läkemedelsverkets föreskrifter. Sebra, Sjukvårdens elektroniska biverkningsrapportering, gör det enklare genom att erbjuda ett behandlingsstöd vid läkemedelsbiverkningar som samtidigt är ett sätt att skapa och skicka biverkningsrapporter digitalt. En del information hämtas och fylls i automatiskt i rapporten, exempelvis uppgifter om patienten, patientens läkemedelslista och eventuella diagnoser. När vårdpersonalen har fyllt i kompletterande information kan rapporten skickas digitalt till Läkemedelsverket.

Sebra nås genom en länk från vårdinformationssystemet. De som kan använda tjänsten är hälso- och sjukvårdspersonal som har något av dessa yrken: läkare, apotekare, receptarie, barnmorska, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och tandläkare.

Det finns flera nyttor med Sebra:

  • Tjänsten kan underlätta och effektivisera hälso- och sjukvårdpersonalens arbete i samband med vård och behandling av patientens läkemedelsbiverkning, genom att erbjuda ett behandlingsstöd som även har funktionalitet för att kunna rapportera biverkningen till Läkemedelsverket.
  • Ett förenklat sätt att rapportera biverkningar kan leda till att fler biverkningsrapporter skickas till Läkemedelsverket.
  • Det blir lättare för Läkemedelsverket att jämföra och följa upp biverkningar när innehållet i rapporterna blir mer enhetligt och komplett.
  • Ökad biverkningsrapportering främjar patientsäkerheten och folkhälsan i Sverige och Europa genom att Läkemedelsverket får större underlag för att utreda, följa upp och få mer kunskap om effekter av läkemedel med målet att läkemedel ska vara säkra under hela livscykeln.

Frågor om tjänsten

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan