Gå till innehåll

Demoservrar

Åtkomst till demoservrar

Sil tillhandahåller externt tillgängliga demoservrar för de versioner av Sil SOAP API som är i produktion. Dessa finns till för att man snabbt ska kunna utvärdera och experimentera med API:et eller med nya tjänster i en ny version av API:et. Ni som kund har möjlighet att ansöka om två olika typer av åtkomst till demoservrarna:

Temporär åtkomst
  • Begränsad till tre (3) månader.
  • För att komma igång snabbt, oftast i väntan på ansökan om integrationsavtal.
Fast åtkomst
  • Kräver integrationsavtal med Sil/Inera AB.

Vid ansökan till demoservrarna anger ni från vilken IP-adress ni vill göra anrop. En godkänd ansökan ger tillgång till alla demoservrar. Varje demoserver tillhandahåller en specifik version av Sil SOAP API.

Läs under rubriken Beställa tjänst hur du gör för att ansöka om tillgång till demoservrar samt hur du gör ansökan om integrationsavtal.

Demoservrarna med versioner av API:et som officiellt stöds uppdateras oftast regel­bundet, men inte garanterat, med nya data i samband med att Sil producerar nya Sil-databaser.

Prerelease-versioner av API:et uppdateras inte regel­bundet, utan använder oftast den Sil-databas som producerades vid prereleasen. De databaserna är inte heller nödvänd­igtvis kompletta. Det kan bero på att de källdata som Sil hämtar från externa källägare inte nödvändigtvis är kompletta eller att det finns andra begräns­ningar vad gäller kvalitet på källdata vid prereleasetillfället.

Anslut mot demoservrar

Observera att demoservrarna endast får/ska användas i utvärderingssyfte och aldrig i skarp produktion.

Demoserver Sil SOAP API 5.1

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan