E-blankettjänsten

Med e-blankettjänsten kan kommunen erbjuda ett stort antal kvalitetssäkrade formulär till invånare och företagare när de t ex vill ansöka om olika tillstånd eller anmäla verksamheter.

För den som ansöker är det enkelt att förstå vilka uppgifter som ska fyllas i och vilka handlingar som ska bifogas, och för förvaltningen som tar mot det ifyllda formuläret minskar behovet av kompletteringar.

Formulären fylls i på skärmen och skrivs ut. Samtliga gränssnitt är tillgänglighetsanpassade och responsiva vilket innebär att de anpassar sig efter skärmstorleken. Till varje formulär finns också möjligheten att skriva ut en tom blankett att fylla i för hand.

Fördjupad information om E-blankettjänsten

E-blankettjänsten omfattar fler än 450 dokument

statistik