1177

1177.se

På 1177.se finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling. Här kan man också söka och hitta vårdmottagningar och logga in för att göra personliga vårdärenden. En vanlig dag har 1177.se hundratusentals besök.

Om 1177.se

1177.se, är Sveriges största samlingsplats för fakta och råd om hälsa och vård. Bakom 1177.se står alla regioner i samverkan. Alla regioner använder 1177.se för information om hälso- och sjukvård riktad till invånarna.

Webbplatsen ska bidra till att främja hälsa, öka allmänhetens kunskaper och stärka invånarnas ställning och handlingskraft i dialog med vården.

På 1177.se finns tusentals kvalitetssäkrade medicinska artiklar om sjukdomar, hälsa, vård och behandling. Här finns också artiklar om vårdens regler och patienters rättigheter och Kroppen, en guide i bild och text om kroppens delar.

Från 1177.se kan invånarna logga in till e-tjänsterna på 1777 för att göra vårdärenden som till exempel att boka tid eller läsa sin journal.

Tillgängligt och kvalitetssäkrat innehåll

Språket på 1177.se ska vara tydligt och lätt att förstå. Artiklarna kompletteras ofta med illustrationer, foton och film för att göra innehållet lättare att ta till sig. För den som hellre lyssnar än läser, finns en funktion för att få innehållet uppläst. Ett urval av artiklarna finns översatta till andra språk.

Allt nationellt innehåll på 1177.se följer en särskild kvalitetssäkringsprocess och faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården. 1177.se har cirka 350 faktagranskare runtom i Sverige som är med och kvalitetssäkrar innehållet. Den nationella redaktionen ansvarar för att innehållet är så lätt som möjligt att förstå för alla invånare, och ser över texterna regelbundet så att de är aktuella.

Regionala anpassningar och artiklar

I varje region finns en regional redaktion. De kompletterar den nationella informationen på 1177.se med regionala tillägg och fristående artiklar, som beskriver vad som gäller i den egna regionen. Regionalt innehåll ansvarar de regionala redaktionerna för.

Läsaren blir automatiskt regionaliserad till den region där hen befinner sig. Den som vill se en annan regions innehåll, eller enbart se nationellt innehåll, kan välja det genom en inställning på webbplatsens startsida.

1177.se kan användas i mötet med patienten

1177.se är ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i mötet med patienten. De kan till exempel hänvisa till information på 1177.se som förberedelser inför ett vårdbesök eller i utbildningssyfte. Det är också enkelt att skriva ut artiklar till de patienter som vill ha skriftlig information. Även personal på apotek, skolor och bibliotek kan ha nytta av att hänvisa till webbplatsen.

Sök och hitta vård

På webbplatsen kan man också söka och hitta kontaktuppgifter och information om vårdutbud hos mottagningar i hela landet. Alla vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar som har avtal med en region har en egen sida på 1177.se, där kontaktuppgifter, tjänster och öppettider visas. Innehållet som finns om mottagningen kommer framförallt från Katalogtjänst HSA, och administreras av mottagningarna själva.

1177 som app

1177 finns som app för smarta telefoner och surfplattor. Syftet med appen är att förenkla för invånare att kunna logga in på 1177 för att göra vårdärenden.  

Så fungerar tjänsten

Inera ansvarar för det nationella innehållet på webbplatsen, samt drift och underhåll av den tekniska plattformen.

Den tekniska plattformen bygger ihop nationellt innehåll med de 21 regionala redaktionernas innehåll, så att läsaren kan välja vilken regions innehåll hen vill se.

Regionala redaktioner producerar och ansvarar för sina regionala tillägg i befintliga nationella artiklar och för fristående regionala artiklar.

Alla som producerar innehåll för 1177.se, både nationellt och regionalt, ska följa de gemensamt beslutade riktlinjerna för varumärket, språk, bild och video med mera.

Roller och ansvar

I den nationella förvaltningen för 1177.se jobbar förvaltningsledare, tjänsteförvaltare, systemförvaltare, redaktörer och kommunikatörer. Förvaltningen prioriterar bland förändrings- och utvecklingsförslag som rör tjänsten. Prioritering görs utifrån olika faktorer som till exempel målgruppers behov, tillgänglighetskrav, nya lagkrav och budget. 

Utvecklingsförslag som ligger utanför beslutad förvaltningsbudget för tjänsten och därmed kräver särskild finansiering hanteras genom en särskild beredningsprocess

Hitta vård

Området Hitta vård är en del av 1177.se. Där har varje enskild mottagning en egen informationssida, ett så kallat kontaktkort, där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrigt utbud presenteras.

Kontaktkortet ska visa det utbud av hälso- och sjukvård som mottagningen erbjuder invånarna. Förutsättningen är att det finns avtal med regionen om utbudet. Det gäller både mottagningens eget utbud och det som eventuellt är upphandlat.

Även privata aktörer med regionavtal får ha kontaktkort som visar det avtalade utbudet. Mottagningar som bedrivs av kommuner får ha kontaktkort om verksamheten sker inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen.

Regionerna och kommunerna är ansvariga för att mottagningarna lägger in utbudsinformation i kontaktkorten. De måste också kvalitetssäkra informationen, det vill säga identifiera och agera om någon aktör syns på felaktiga grunder eller på ett felaktigt sätt.

Varje enskild region och kommun ansvarar för att utbilda administratörer på mottagningarna. 

Innehållet hämtas automatiskt och kan kompletteras manuellt

Innehållet på kontaktkorten hämtas framför allt från  Katalogtjänst HSA. Utbudet av mottagningens e-tjänster sker genom en direktkoppling till e-tjänsterna på 1177.se. Mottagningarna kan själva komplettera med uppgifter som inte hämtas från Katalogtjänst HSA, till exempel för att lägga till lokala e-tjänster.

Mottagningarna kan även lägga in information om vad som är aktuellt hos dem, och hjälpa patienterna att hitta rätt information på 1177.se om en viss typ av sjukdom eller behandling.

Här finns mer information om Hitta vård, till exempel manualer och riktlinjer för dig som arbetar med att administrera kontaktkorten i verktyget Kontaktkortsadmin.

Förutsättningar

Bakom 1177.se står alla regioner i samverkan. Alla regioner använder 1177.se för information om hälso- och sjukvård riktad till invånarna.

Mottagningar som vill ha en egen informationssida med kontaktuppgifter och adresser på 1177.se, måste finnas med i Katalogtjänst HSA.  

Alla som producerar och publicerar innehåll ska följa riktlinjerna för 1177. Här hittar du riktlinjer, instruktioner och språkstöd

Förvaltning

Här finns information för dig som arbetar med förvaltning av tjänsten. 

Synpunkter, förslag och frågor

Utvecklingsförslag som ligger utanför beslutad förvaltningsbudget för tjänsten och därmed kräver särskild finansiering hanteras genom en särskild beredningsprocess

Har du synpunkter eller frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Visa fler nyheter

Aktuella artiklar

1177

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner och varumärket drivs och utvecklas av Inera.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan