Gå till innehåll

Mer om tjänsterna

Här kan du läsa mer om några olika tjänster och funktioner i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Journalen

Ombudsfunktion

Vårdnadshavare kan vara ombud för sitt barn i kontakter med vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster, det vill säga hantera barnets ärenden via vårdnadshavarens egen inloggning i e-tjänsterna. Funktionen omfattar barn fram till den dag de fyller 13 år. Åldersgränsen har valts för att överensstämma med den rekommendation som finns i Ineras ”Rekommendation till regelverk för enskilds direktåtkomst till sin egen vårddokumentation”, vilket också tillämpas av det nationella projektet ”Journal på nätet”.

Information om vem som är vårdnadshavare för barn hämtas från Skatteverket (folkbokföringen).

Hur fungerar ombudsfunktionen?

Ombudsfunktionen finns på startsidan i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Funktionen är tillgänglig för invånare som är 13 år och äldre. För att bli ombud för sitt barn behöver vårdnadshavaren lägga till barnet i ombudsfunktionen, genom att ange barnets personnummer. Detta går att göra även om barnet inte sedan tidigare har loggat in i e-tjänsterna.

För att agera ombud klickar vårdnadshavaren på barnets namn. Då hamnar vårdnadshavaren i ombudsläget och kan utföra ärenden för barnet. För nyfödda barn som ännu inte fått ett namn klickar vårdnadshavaren istället på personnumret.

Som ombud kommer vårdnadshavaren bland annat att kunna göra följande:

• Utföra olika ärenden såsom att förnya recept eller kontakta en mottagning.
• Boka, omboka och avboka tid samt lista och lista om barnet.
• Fylla i den e-postadress och det mobilnummer som aviseringen ska skickas till, när det kommer ett nytt meddelande i barnets inkorg.
• Läsa, hantera och arkivera ärenden i barnets inkorg.

Tjänster som inte är tillgängliga på en mottagning kommer att markeras med ett hänglås på kontaktkortet i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Att dessa tjänster i nuläget inte är tillgängliga beror på att de ännu inte är anpassade för ombudsfunktionen.

Vad händer när barnet fyller 13 år?

Från och med dagen då barnet fyller 13 år kommer vårdnadshavare inte längre att kunna agera ombud för sitt barn. Barnets uppgifter kommer då att automatiskt försvinna från ombudsfunktionen i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dessutom kommer lösenord samt mobilnummer och e-postadress under ”Inställningar” att raderas.

Tre månader innan barnets 13-årsdag skickas ett ärende till barnets och vårdnadshavarens inkorg med information om förändringarna samt en uppmaning om att barnet ska skaffa en egen inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

En vecka innan 13-årsdagen skickas en påminnelse med samma information. När barnet loggar in efter sin 13-årsdag kommer det att finnas information i barnets inkorg som informerar om den nya situationen och att mobilnummer och e-postadress behöver anges på nytt under ”Inställningar”.

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen för förskrivare har tagits bort från personalverktyget. Du som förskriver läkemedel hänvisas istället till Pascal, Nationell patientöversikt (NPÖ) eller andra vårdsystem för att komma åt information om patienters läkemedelsförteckning. 

Webbtidbokning

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan