Gå till innehåll

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården elektroniskt på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal.

Syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster är att ge invånaren stöd i sin vårdprocess. Många kontakter med vården kräver varken ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal. Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden och läsa personlig information om sin vård på ett säkert sätt.

1177 Vårdguidens e-tjänster är utvecklade för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Stor vikt har lagts vid att skydda personuppgifterna så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare. Ett ärende som skickas från en invånare till en mottagning kan bara läsas av invånaren själv, ärendemottagaren på mottagningen och den vårdgivare som besvarar ärendet.

Vilka e-tjänster mottagningarna ska erbjuda invånarna finns angivet i avtal med respektive landsting eller region. Varje vårdmottagning kan också skapa egna e-tjänster efter behov, något som ger möjlighet till styrning och utjämning av arbetsbelastning på den aktuella mottagningen. E-tjänsterna är skapade både för dem som redan har kontakt med vården och för dem som ännu inte etablerat kontakt men som vill kunna göra det digitalt.

Varje landsting och region väljer själv vilket utbud av tjänster som ska erbjudas invånarna regionalt och bestämmer även i vilken takt utbyggnaden av de önskade e-tjänsterna ska ske. Det gäller såväl nationella som regionala e-tjänster. De tjänster som erbjuds idag är följande:

  • Begära intyg
  • Beställa, av- eller omboka tid
  • Beställa journalkopia
  • Beställa klamydiatest
  • Få allmän rådgivning
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Läsa journalanteckningar
  • Ställa fråga till en sjuksköterska

För att komma i kontakt med vården via nätet och använda e-tjänsterna loggar invånare in med e-legitimation, alternativt med lösenord och sms, på 1177.se. Vårdpersonal loggar in med e-tjänstekort.

1177 Vårdguidens e-tjänster är kostnadsfri, men om förfrågan leder till ett besök eller ett förnyat recept gäller landstingets avgifter och regler.

Nya e-tjänster utvecklas löpande.

Antalet inloggningar är idag cirka 2 miljoner per månad

statistik
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support