Gå till innehåll

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett säkert sätt. Invånaren kan göra sina vårdärenden och kontakta vården elektroniskt på tider som passar hen själv, till exempel boka tid, förnya recept och läsa sin journal.

Syftet med 1177 Vårdguidens e-tjänster är att invånare ska få ökat handlingsutrymme och må bättre. De ska känna ökad trygghet och bli stärkta i sin kontakt med vården, genom att de dygnet runt på ett säkert sätt kan kontakta vården och göra vårdärenden, få insyn och överblick i sin hälsa och vård och få stöd och behandling.

1177 Vårdguidens e-tjänster är utvecklade för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Stor vikt har lagts vid att skydda personuppgifterna så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare. Ett ärende som skickas från en invånare till en mottagning kan bara läsas av invånaren själv, ärendemottagaren på mottagningen och den vårdgivare som besvarar ärendet.

Vilka e-tjänster mottagningarna ska erbjuda invånarna finns angivet i avtal med respektive region. Varje vårdmottagning kan också skapa egna e-tjänster efter behov, något som ger möjlighet till styrning och utjämning av arbetsbelastning på den aktuella mottagningen. E-tjänsterna är skapade både för dem som redan har kontakt med vården och för dem som ännu inte etablerat kontakt men som vill kunna göra det digitalt.

Varje region väljer själv vilket utbud av tjänster som ska erbjudas invånarna regionalt och bestämmer även i vilken takt utbyggnaden av de önskade e-tjänsterna ska ske. Det gäller såväl nationella som regionala e-tjänster. De tjänster som erbjuds idag är följande:

  • Begära intyg
  • Beställa, av- eller omboka tid
  • Beställa journalkopia
  • Beställa klamydiatest
  • Få allmän rådgivning
  • Förnya hjälpmedel
  • Förnya recept
  • Läsa journalanteckningar
  • Ställa fråga till en sjuksköterska

För att komma i kontakt med vården via nätet och använda e-tjänsterna loggar invånare in med e-legitimation på 1177.se. Vårdpersonal loggar in med e-tjänstekort.

1177 Vårdguidens e-tjänster är kostnadsfri, men om förfrågan leder till ett besök eller ett förnyat recept gäller regionens avgifter och regler.

Nya e-tjänster utvecklas löpande.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan