1177 Vårdguiden

Namnändring till 1177

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till de begrepp som redan används allmänt i Sverige idag. Beslutet fattades enhälligt av samtliga regiondirektörer den 1 april 2022, efter beredning av kommunikationsdirektörerna. Aktuella uppdateringar kommer att genomföras nationellt och regionalt löpande under året. En justerad logotyp är framtagen.

Till toppen av sidan