1177 Vårdguiden

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ung kvinna med mobiltelefon på café

Om 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster är en säker digital ingång till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Invånarna når dit genom att logga in på 1177.se. I inloggat läge kan invånarna dygnet runt kontakta vården och göra olika typer av vårdärenden. Det ger invånarna möjlighet att få bättre insyn i och överblick över sin hälsa och vård.

1177 Vårdguidens e-tjänster finns i alla landets regioner, och finansieras gemensamt av dem.

Kommunikation mellan invånare och mottagning

Alla mottagningar som är finansierade av en region kan låta invånarna göra vårdärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Invånarna kan kommunicera med sin mottagning för att exempelvis få allmän rådgivning, beställa en journalkopia eller förnya ett recept. Mottagningarna kan själva skapa de ärendetyper som de vill erbjuda invånarna.

Vårdnadshavare med barn under 13 år kan välja att vara ombud och göra barnens vårdärenden genom sin egen inloggning.

Självservice för invånarna

Det finns också möjlighet för invånarna att själva ta del av information och utföra många uppgifter. Det går till exempel att se sin journal och sina intyg, boka tider, planera sina provtagningar och ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram.

Exakt vilka funktioner och tjänster invånarna kan använda skiljer sig åt mellan olika regioner. En del funktioner ingår i finansieringen av 1177 Vårdguidens e-tjänster och kan aktiveras av de regioner som vill erbjuda dem till invånarna. Det gäller exempelvis möjligheten för invånaren att lista sig.

Andra tjänster beställs separat, som Journalen, Mina intyg, Egen provhantering och Stöd och behandling.

Regionerna kan också visa upp sina regionala tjänster i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Säker hantering av personuppgifter

Det är säkert att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster. Stor vikt har lagts vid att skydda personuppgifterna, så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare.

Invånarna använder e-legitimation för att logga in. Vårdpersonal som ska arbeta i 1177 Vårdguidens e-tjänster loggar in i det så kallade personalverktyget med SITHS-kort.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel hur många invånare som loggar in varje dag:

Statistik 1177 Vårdguidens e-tjänster

Statistik Webbtidbokning

Statistik Formulärhantering

Så fungerar 1177 Vårdguidens e-tjänster

I 1177 Vårdguidens e-tjänster finns dels ärendetyper som mottagningarna själva erbjuder eller skapar, dels funktioner och tjänster som regionen måste aktivera eller beställa.

Ärendetyper som mottagningarna skapar

Invånarna kan välja att göra olika typer av ärenden hos mottagningar. Vissa regioner har tagit fram ett grundutbud som alla regionens mottagningar ska erbjuda. Utöver det kan mottagningarna skapa egna ärendetyper. Det är till exempel vanligt med ärendetyper som gör det möjligt för invånaren att få allmän rådgivning, förnya hjälpmedel och förnya recept.

Ärendetyperna skapas i personalverktyget för 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Låta invånaren lista sig

Funktionen Listning gör det möjligt för invånaren att lista sig på en mottagning i den valda regionen.

Regioner som vill aktivera funktionen Listning gör det genom att ansluta sitt listningssystem till Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som fungerar som ett nav, eller en sorts växel. Den förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika system inom vård och omsorg.

Låta invånaren själv boka tid

Med Webbtidbokning kan invånaren själv boka, om- och avboka tid på en mottagning. Mottagningarna väljer själva vilka tider som ska vara bokningsbara.

Regioner som vill aktivera Webbtidbokning gör det genom att ansluta sitt vårdinformationssystem till Nationella tjänsteplattformen.

Visa invånarens bokade tider

Funktionen Bokade tider låter invånaren se sina inbokade vårdbesök hos mottagningar i hela landet. För att en bokad tid ska visas för invånaren måste mottagningen där tiden är bokad vara ansluten till Webbtidbokning.

Visa upp regionala tjänster

Det går att visa upp regionala tjänster i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För att invånarna ska slippa logga in flera gånger måste alla tjänster som visas upp i 1177 Vårdguidens e-tjänster anslutas till en så kallad uthoppsfunktion. Det är en lösning för samlad inloggning, eller single sign-on som det också kallas.

Skicka meddelanden till invånarens inkorg

Med inkorgsfunktionen går det att skicka meddelanden från externa system som till exempel kvalitetsregister och vårdinformationssystem till invånarens inkorg i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Regioner som vill aktivera inkorgsfunktionen gör det genom att ansluta det aktuella systemet till Nationella tjänsteplattformen.

Formulär att fylla i

Med funktionen Formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt, integrerat med vårdens system. Det går att använda funktionen på flera sätt: i den egna organisationens vårdinformationssystem, i Formulärhanterings webbaserade personalverktyg, eller en kombination av båda. 

Regioner som vill använda funktionen i sitt vårdinformationssystem gör det genom att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen.

Flera av Ineras tjänster kan visas upp i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Flera av Ineras andra tjänster visas i 1177 Vårdguidens e-tjänster när regionen har beställt och anslutit till dem:

  • Journalen - där invånarna kan se sina egna journalanteckningar från hälso- och sjukvården. Vilka uppgifter som visas varierar mellan olika regioner.
  • Mina intyg – där invånarna kan läsa, ladda ner och skicka sina digitala läkarintyg till exempelvis Försäkringskassan och Transportstyrelsen.
  • Egen provhantering – där invånarna kan beställa och planera sina provtagningar och beställa hem provtagningskit.
  • Stöd och behandling – där invånare kan ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram som en behandlare erbjudit, eller själv kan påbörja ett program som en region erbjuder. Den här tjänsten behöver aktiveras på de mottagningar som vill kunna erbjuda den till invånare.

Det här behöver din organisation göra

Regioner som vill aktivera någon av funktionerna Listning, Webbtidbokning, Inkorgsfunktionen eller Formulärhantering behöver anpassa berörda system enligt de tekniska specifikationerna för respektive funktion och ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen.

Mottagningar som vill komma igång med 1177 Vårdguidens e-tjänster eller börja använda en ny funktion ska kontakta den regionala förvaltningen. De finns i varje region, och ansvarar för att stödja mottagningarna i införandearbetet genom att bland annat utbilda personal, informera om riktlinjer och ge support. Ni kommer också behöva utse ett antal personer som löpande ska hantera ärenden och arbeta med administration i personalverktyget.

Beställ 1177 Vårdguidens e-tjänster

Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om din region vill aktivera Listning, Inkorgsfunktionen eller Uthoppsfunktionen, kontakta oss här.

Om din region vill aktivera Webbtidbokning eller Formulärhantering, vänd dig till den regionala förvaltningen i din region.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.


Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Till toppen av sidan