1177 Vårdguiden

1177 Vårdguidens e-tjänster

Genom 1177 Vårdguidens e-tjänster kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ung kvinna med mobiltelefon på café

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Aktuella artiklar

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i samverkan.

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden samtidigt som hela första linjens digitala vård utvecklas.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan