1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning och innehåller ett rådgivningsstöd. Rådgivningsstödet hjälper sjuksköterskorna att hantera samtal och bedöma vårdbehov hos dem som söker vård.

Två medarbetare på sjukvårdsrådgivningen i Östergötland betraktar informationen på en datorskärm.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Aktuella artiklar

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Bakom 1177 Vårdguiden står alla regioner i samverkan.

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden samtidigt som hela första linjens digitala vård utvecklas.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan