Gå till innehåll

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt i hela Sverige. För sjukvårdsrådgivningsverksamheten har den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguiden på telefon skapat förutsättningar för hög tillgänglighet och samstämmiga kvalitetssäkrade medicinska bedömningar. Inera både utvecklar och förvaltar Rådgivningsstödet som innehåller symtombaserade beslutsunderlag, integrerat telefonisystem och integrerad journalföring.

Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon innebär att Sveriges invånare kan få sjukvårdsrådgivning dygnet runt var de än befinner sig i landet. Råden sjuksköterskan ger kan vara så kallade egenvårdsråd. De råden innebär ofta att den som ringer 1177 sedan inte behöver uppsöka vården. Sjuksköterskorna kan också ge råd som innebär att den vårdsökande snabbare kommer till lämplig vårdnivå än om hen inte ringt 1177. 

Beställa tjänst

Om din region vill använda tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon får ni hjälp av oss att komma igång. Vi hjälper er att teckna avtal och ansluta till tjänsten. Börja med att kontakta Inera kundservice.

Införande

Vi kan erbjuda införandestöd i form av beprövad införandeprocess.

Förvalta och använda tjänst

Varje region driver sin egen sjukvårdsrådgivning, men ingår i ett nationellt nätverk och följer gemensamma riktlinjer. Den nationella förvaltningen utvecklar och förvaltar driften av tjänsten samt ger verksamhetsstöd och systemstöd.

Regelverk

Regelverket anges i det tjänsteavtal som upprättas med Inera.

Roller och ansvar

Regionen eller det privata företag som sköter sjukvårdsrådgivningsverksamheten på uppdrag av regionen har alltid vårdgivaransvaret. Sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningarna är alltid personligen ansvariga för de råd de ger. Den nationella förvaltningens ansvar specificeras i det avtal som upprättas mellan Inera och regionen.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support