Gå till innehåll

1177 Vårdguiden på telefon

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Inera utvecklar och förvaltar det rådgivningsstöd med integrerat kontaktcenter som används i regionernas verksamhet.

Tjänsten 1177 Vårdguiden är en del av varumärket 1177 Vårdguiden. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar. 

Via telefonnumret 1177 bidrar tjänsten till en jämlik och kvalitetssäkrad sjukvårdsrådgivning och ger invånaren vägledning i hälso- och sjukvårdsvårdsutbudet. Varje år besvaras cirka fyra miljoner samtal.

Regelverk

Tjänsten följer gällande riktlinjer för varumärket 1177 Vårdguiden.

Roller och ansvar

Regionen eller privat vårdgivare som sköter sjukvårdsrådgivningen på uppdrag av regionen har alltid vårdgivaransvaret. Ineras och regionens ansvar specificeras i det avtal som upprättas mellan Inera och regionen.

Beställ tilläggstjänst

Regionen har möjlighet att beställa följande tilläggstjänster. Beställningsformulär för tilläggstjänsterna finns i Rådgivningsstödet webb.

Stöd för distansarbete

Stöd för distansarbete möjliggör för sjuksköterskor att arbeta med sjukvårdsrådgivning på distans, till exempel från hemmet. Syftet är att underlätta för regionens sjukvårdsrådgivning att planera bemanning vid tillfälligt hög arbetsbelastning. Att erbjuda distansarbete kan också underlätta rekrytering av nya sjuksköterskor. Inera erbjuder stöd vid införande av teknik för distansarbete.

Utbildning

Tjänsten erbjuder kontinuerligt utbildningar för samtalshandledare och regionala utbildare.

Information om aktuella utbildningar och anmälan finns i Rådgivningsstödet webb och i nyhetsbrevet.

Statistikuttag

Regionen kan beställa specialrapporter för statistikuttag.

API för export av data till bemanningsplaneringssystem

Detta API innebär kontinuerlig överföring av data till regionenens bemanningsplaneringssystem.

Stöd för samverkan

Stöd för samverkan är en del av tjänsten. För att kunna samverka med övriga regioner krävs ett separat införandeprojekt. Att beställa ett införande är möjligt under fastställda tidsperioder. Här hittar du mer information:

Pris

Information om pris för tilläggstjänster hittar du här.

Statistik

Här hittar du statistik som visar hur 1177 Vårdguiden på telefon används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan