1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt i hela Sverige. För sjukvårdsrådgivningsverksamheten har den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguiden på telefon skapat förutsättningar för hög tillgänglighet och samstämmiga kvalitetssäkrade medicinska bedömningar. Den nationella förvaltningen både utvecklar och förvaltar Rådgivningsstödet som innehåller symtombaserade beslutsunderlag, integrerat telefonisystem och integrerad journalföring.

1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst som erbjuder sjukvårdsrådgivning. Man kan ringa det nationella telefonnumret 1177 när som helst på dygnet, året om, var man än befinner sig i Sverige.

Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon ägs av alla landsting och regioner. På uppdrag av Inera AB förvaltar och utvecklar Stockholms läns landstings de gemensamma system för 1177 Vårdguiden på telefon som de olika landstingen och regionerna behöver i sin verksamhet.

Tjänsten är både regional och nationell. Varje landsting och region driver sin egen sjukvårdsrådgivningsverksamhet men ingår också i ett nationellt nätverk, följer nationella kvalitetsnormer och använder sig av samma beslutsunderlag för medicinska bedömningar.

Den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguiden på telefon skapar förutsättningar för hög tillgänglighet och samstämmiga kvalitetssäkrade medicinska bedömningar av vårdbehov. Förvaltningen arbetar nära verksamheterna ute i landstingen och regionerna.

För att uppfylla sjukvårdsrådgivningarnas olika behov av stöd har den nationella förvaltningen av 1177 Vårdguiden på telefon skapat Rådgivningsstödet, som innehåller symtombaserade beslutsunderlag, integrerat telefonisystem och integrerad journalföring. Ett fåtal landsting har eget telefonisystem och journalföringssystem och använder därför endast de gemensamma beslutsunderlagen. Dessa har de tillgång till genom Rådgivningsstödet webb. 

Cirka 1200 telefonrådgivningssjuksköterskor arbetar på 1177 Vårdguiden på telefon runt om i landet och besvarar sammanlagt 4,5 miljoner samtal per år.

Telefonrådgivningssjuksköterskorna genomför medicinska bedömningar utifrån de vårdsökandes symtombeskrivningar och allmäntillstånd.  Sjuksköterskan bedömer den vårdsökandes behov av vård, ger metodisk och strukturerad rådgivning och hänvisar vid behov till lämplig vårdnivå. Sjuksköterskan bistår också med hälso- och sjukvårdsinformation.

Fördjupad information om 1177 Vårdguiden på telefon

Cirka 400 000 besvarade samtal varje månad

statistik