Gå till innehåll

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt i hela Sverige. För sjukvårdsrådgivningsverksamheten har den nationella förvaltningen för 1177 Vårdguiden på telefon skapat förutsättningar för hög tillgänglighet och samstämmiga kvalitetssäkrade medicinska bedömningar. Inera både utvecklar och förvaltar Rådgivningsstödet som innehåller symtombaserade beslutsunderlag, integrerat telefonisystem och integrerad journalföring.

1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst som erbjuder sjukvårdsrådgivning. Man kan ringa det  telefonnumret 1177 när som helst på dygnet, året om, var man än befinner sig i Sverige.

Tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon ägs av alla regioner. Inera förvaltar och utvecklar de gemensamma system för 1177 Vårdguiden på telefon som regionerna behöver i sin verksamhet.

Varje region driver antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör sin egen sjukvårdsrådgivningsverksamhet men ingår också i ett nationellt nätverk, följer nationella kvalitetsnormer och använder sig av samma beslutsunderlag för medicinska bedömningar. 

Inera skapar förutsättningar för hög tillgänglighet och samstämmiga kvalitetssäkrade medicinska bedömningar av vårdbehov och arbetar nära verksamheterna ute i regionerna.

För att uppfylla sjukvårdsrådgivningarnas olika behov av stöd har Inera skapat Rådgivningsstödet, som innehåller symtombaserade beslutsunderlag, integrerat telefonisystem, integrerad journalföring och katalog över vårdutbud. Ett fåtal regioner har eget telefonisystem och journalföringssystem och använder därför endast de gemensamma beslutsunderlagen. Dessa har de tillgång till genom Rådgivningsstödet webb. 

Cirka 1200 sjuksköterskor arbetar på 1177 Vårdguiden på telefon runt om i landet och besvarar sammanlagt 4,2 miljoner samtal per år.

Sjuksköterskorna genomför medicinska bedömningar utifrån de vårdsökandes symtombeskrivningar och allmäntillstånd. De bedömer de vårdsökandes behov av vård, ger metodisk och strukturerad rådgivning och hänvisar vid behov till lämplig vårdnivå. Sjuksköterskorna bistår också med hälso- och sjukvårdsinformation.

Cirka 350 000 besvarade samtal varje månad

statistik
Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support