Visuell identitet

Layout

För att skapa ordning och konsekventa layouter använder vi ett stöd för marginaler och indelning av satsytan som vi kallar Inera Grid. Istället för exakta mått ger Inera Grid en proportionell indelning angiven i procent. Gridden ligger också till grund för Inera Wipe som vi använder i rörligt material för att animera intron outron och övergångar.

Marginaler

Ett liggande formats yttermarginaler ska motsvara 6% av den totala bredden.
Marginalen för liggande format är 12% av ytans totala bredden
Ett stående formats yttermarginaler ska motsvara 12% av den totala bredden.
Ett kvadratiskt formats yttermarginaler ska motsvara 12% av en sidas total längd.
Ett kvadratiskt formats yttermarginaler ska motsvara 12% av en sidas total längd.

Indelning

Inera Grid för liggande format
Inera Grid för stående format

Inera Grid delar in satsytan i fyra ytor som kan användas för layout enligt nedan:

Liggande format

 • Utgå från satsytans totala bredd och dela den i 35%, 50%, 65% och 100%.

Stående format

 • Utgå från satsytans totala höjd och dela den 35%, 50%, 65% och 100%.

Riktlinjer för text

 • Text sätts primärt på en vit bakgrundsplatta för bästa läsbarhet. Plattan kallar vi Inera Wipe. Inera Wipe spänner satsytans hela höjd i liggande format. Bredden kan varieras i 50%, 65% och 100%.
 • Rubriker får spänna över 50%, 65% och 100%. (ej 35% som är för kort).

Riktlinjer för still- och rörlig fotografisk bild

 • Bild kan sättas i griddens samtliga bredder.
 • Använd endast en del av gridden för bild per layout. Gridden tillåter inte att två bildelement samexisterar i gridden.
 • Bilder i bredderna 35%, 50%, 65% ska kombineras med ett annat element som fyller ut resterande del av totalbredden. Exempelvis Inera Scape eller Inera Wipe.

Riktlinjer för Inera Scape

 • Inera Scape kan visas i griddens samtliga bredder.
 • Använd endast en del av gridden per layout. Gridden tillåter inte att Inera Scape förekommer på två skilda ytor av gridden i samma layout.
 • Inera Scape kan kombineras med andra element och delar då på griddens bredder enligt beskrivningen för ovan för bild.
 • Se riktlinjer för Inera Scape för att lära dig om hur det får kombineras med grafik och text.
Till toppen av sidan