Visuell identitet

Layout

För att skapa ordning och konsekventa layouter använder vi ett stöd för marginaler och indelning av satsytan som vi kallar Inera Grid. Istället för exakta mått ger Inera Grid en proportionell indelning angiven i procent. Gridden ligger också till grund för Inera Wipe som vi använder i rörligt material för att animera intron outron och övergångar.

Så tillämpas griden och wipen
Så tillämpas griden och wipen.

Inera Wipe som används i rörligt material.

Inera Grid för liggande forma
Inera Grid för liggande format.

Stående format

  • Utgå från satsytans totala höjd och dela den 35 %, 50 %, 65 % och 100 %.
Inera Grid för liggande forma
Inera Grid för liggande format.

Riktlinjer för still- och rörlig fotografisk bild

  • Bild kan sättas i griddens samtliga bredder.
  • Använd endast en del av gridden för bild per layout. Gridden tillåter inte att två bildelement samexisterar i gridden.
  • Bilder i bredderna 35 %, 50 %, 65 % ska kombineras med ett annat element som fyller ut resterande del av totalbredden. Exempelvis Inera Scape eller text på färgad bakgrund.
  • I rörligt material ska layoutens indelning animeras fram från vänster till höger. Läs mer om vårt rörliga element Inera Wipe. 

Riktlinjer för Inera Scape

  • Inera Scape kan visas i griddens samtliga bredder.
  • Använd endast en del av gridden per layout. Gridden tillåter inte att Inera Scape förekommer på två skilda ytor av gridden i samma layout.
  • Inera Scape kan kombineras med andra element och delar då på griddens bredder enligt beskrivningen för ovan för bild.
  • Se riktlinjer för Inera Scape för att lära dig om hur det får kombineras med grafik och text.
Till toppen av sidan