Visuell identitet

Animation

Ineras kroppspråk är lugnt och behärskat. Rörelser, toningar och maskningar börjar och slutar mjukt (Ease In / Ease out). Ett fokus i taget utan plötsliga och ryckiga rörelser.

Exempel på tillämpningsområden är:

  • Intro och outro
  • Övergångar i material
  • Textning
  • Namnskyltar

Inera Wipe

Exempel på animation till Inera Wipe

När vi vill etablerar ett material eller gör en övergång mellan två sekvenser i en film använder vi det vi kallar Inera Wipe. Inera Wipe är en vit fylld rektangel som vi animerar från vänster till höger. Inera Wipe delar in bildplanet enligt våra riktlinjerna för layout. Inera Wipe kan fungera som bakgrund till text och grafik eller agera som en bildmask. Texter och annat innehåll som inte utgör delar av Inera Scape maskas-, eller tonas fram. Exempelvis ska text och grafik som läggs på Inera Wipe tonas in efter att Inera Wipe har animerats in, detta föra att vi ska minska antalet objekt som rör sig samtidigt i bild.”

Till toppen av sidan