Tillämpningar

Powerpoint

Powerpoint är en av Ineras vanligaste och viktigaste kommunikationskanaler. För att ge stöd i kommunikationsarbetet har Inera en PPT-mall. Mallen innehåller ett antal typsidor, med layouter för bild, figurer och infografik.

Tips och råd

  • Fokusera på kärnan i ditt budskap.
  • Dela upp stora informationsmängder i flera sidor eller slides. 
  • Använd mallens färdiga layouter som utgångspunkt. 
  • Lär dig mer om Ineras varumärke och visuella identitet för att få ytterligare stöd i ditt kommunikations- och varumärkesarbete.

Text och bild

Försättsblad
Standardsidan
Standardsida med rubrik som överlappar bild
Text på 65% wipe
Så här kan du beskriva en tjänst
Utfallande bild med innehåll på

Avdelare

Avdelare med budskap
Avdelare med budskap
Citat
Citat

Infografik och statistik

Avslutning

Avslutande sida

Ladda ner Powerpoint mall

Nedladdning av Powerpoint-mall är lösenordsskyddat. Skicka ett mejl till kommunikation@inera.se för att få tillgång till lösenord.

Använd Powerpoint-mallen med typsnittet Calibri när du inte har tillgång till Open Sans på din dator eller när du inte är säker på om mottagarna har det. Calibri är ett standardtypsnitt i Microsoft Office. Det innebär att du kan vara säker på att typografin alltid kommer att visas upp på det sätt som du skapade presentationen.

Använd Powerpoint-mallen med typsnittet Open Sans om du har tillgång till det typsnittet på din dator och är säker på att mottagarna också har det. Open Sans är vårt varumärkesbärande typsnitt, och ska användas när det är möjligt.

Till toppen av sidan