Tillämpningar

Film och animation

Vi använder film och animation främst i sociala medier och informationsfilmer. För att göra produktionen snabbare och mer konsekvent finns ett antal mallar att utgå ifrån. Mallarna är framtagna i Adobe Premier Pro. Här kan du se exempel och ladda ner mallarna.

Film

Tips och råd

  • Bestäm vilket syfte materialet du ska producera har och vilken den önskade effekten är.
  • Välj en läng för din produktion som passar mediet. Sociala medier kräver kortare format på 15-30 sekunder. Youtube och traditionell TV har oftast en publik som konsumerar längre format 1-10 min. 
  • Utgå från Ineras mallar för rörligt material.
  • Dela upp långa berättelser i fristående avsnitt så tittaren kan välja att se en del i taget eller i en okronologisk ordning. 
  • Använd Ineras mallar för intro och outro för att visa vår logotyp och ge materialet en tydlig avsändare (logotypen är inte viktig i varje scen).
Titel
Titel
Textskylt till vänster
Textskylt till vänster (Fotot är endast skissbild)
Textskylt till höger
Textskylt till höger (Fotot är endast skissbild)
Textskylt till vänster tillsammans med textning
Textskylt till vänster tillsammans med textning (Fotot är endast skissbild)
Textskylt till höger tillsammans med textning
Textskylt till höger tillsammans med textning (Fotot är endast skissbild)
Textvinjett
Textvinjett
Wipe från vänster
Wipe från vänster (Fotot är endast skissbild)
Informationsskylt
Informationsskylt (Fotot är endast skissbild)

Ladda ner mall för rörlig bild

Nedladdning av mall för rörlig bild är lösenordsskyddat. Skicka ett mejl till kommunikation@inera.se för att få tillgång till lösenord.

Animation

Vår 3D- och 2D-grafik kan med fördel animeras. Vi animerar för att etablera objekt, för att skapa sammanhang och förklara. När vi animerar vår 3D-grafik har vi möjlighet att visa objekten från flera olika vinklar, zooma och fokusera för att styra betraktarens uppmärksamhet. I vår “karta” använder vi animation för att ge liv åt invånare och andra naturligt rörliga objekt.

Exempel på animering i 3D

Till toppen av sidan