Tillämpningar

Digitala bakgrunder

När vi samverkar i digitala mötesverktyg, producerar och sänder material från en studio eller deltar i fysiska evenemang strävar vi efter att använda digitala bakgrunder.

Bakgrunder för digitala mötesverktyg

Exempel på tillämpning av Ineras bakgrund för Teams. (fotografiet är en skissbild)

När vi samverkar i digitala mötesverktyg som tillåter egen bakgrund såsom Microsoft Teams, använder vi Ineras digitala bakgrund Medium med tagline.

När klädsel och bakgrund inte ger optimal kontrast använder vi den ljusare bakgrunden kallad Light med tagline.

 

 

Primär digital bakgrund Medium, med SKR tagline.
Primär digital bakgrund Medium, med SKR tagline.
Digitala bakgrund kallad Medium, utan SKR tagline.
Digitala bakgrund kallad Medium, utan SKR tagline.
Sekundär bakgrund Light, med SKR tagline.
Sekundär bakgrund Light, med SKR tagline.
Bakgrund Light, utan SKR tagline
Bakgrund Light, utan SKR tagline.

Digitala bakgrunder för studio

Exempel på digital bakgrund för SKR studio.
Studioexemplet ovan är består av en mittsekvens och två yttersekvenser. Materialet är med fördel animerat så att ljusen i Inera Scape rör sig långsamt och skapar dynamik.
Studioexemplet ovan består av tre visningsytor som vardera visar en animerad sekvens eller stillbild. (I det här exemplet består de två yttre visningsytorna av länkade skärmar.)

Animerad digital bakgrund för studio

Ladda ner bakgrunder

Nedladdning av digitala bakgrunder är lösenordsskyddat. Skicka ett mejl till kommunikation@inera.se för att få tillgång till lösenord.

Till toppen av sidan