Gå till innehåll
PROJEKT

SITHS Kontinuitetssäkring

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring har till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats.

Om projektet

Projektet SITHS Kontinuitetssäkring har till uppgift att säkerställa att Identifieringstjänst SITHS uppfyller kraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, fram tills dess att en ny upphandlad lösning för tjänsten finns på plats.

Arbetet med att kontinuitetssäkra SITHS påbörjades med anledning av att lanseringen av Ineras och Försäkringskassans planerade gemensamma tjänst E-identitet för offentlig sektor – Efos, blivit försenad och SITHS var tvunget att användas längre än beräknat. Detta arbete fick sedan ytterligare fart när man i slutet av januari 2019 beslöt att avsluta samverkansavtalet mellan Inera och Försäkringskassan, och att tjänsten Efos inte längre skulle lanseras som en gemensam tjänst. 

Efter att samverkansavtalet kring Efos avslutades, har projektet SITHS Kontinuitetssäkring primärt fokuserat på att förlänga avtal samt införa nödvändiga funktioner för att kunna utfärda e-legitimationer som uppfyller tillitsnivå 3 (LoA3).

Leveranser

Projektet kommer att leverera:

 • SSL-certifikat från Telia istället för publika SITHS funktionscertifikat.
 • Stöd för att kunna distansuppgradera befintliga SITHS-kort med e-legitimationer med tillitsnivå 3, LoA3.
 • Stöd för att kunna utfärda nya e-legitimationer med LoA3 – SITHS e-id.
 • Stöd för att kunna utfärda SITHS LoA3 reservkort.

Förutsättningar för användning och införande

Läs mer om detta under rubriken ”Detta behöver din organisation göra”.

Projektets påverkan

Alla organisationer som använder SITHS behöver säkerställa att även SITHS e-id kommer att fungera mot anslutna e-tjänster.

Detta innebär både att planera för övergången till SITHS e-id, samt att verifiera att befintliga lösningar som idag använder SITHS även fungerar med SITHS e-id. Läs mer under rubriken ”Detta behöver din organisation göra”.

Detta behöver din organisation göra

Checklistan via länken nedan innehåller information om sådant som din organisation måste göra med anledning av projektet och införandet av SITHS e-id.

Om ni inte hanterar detta kan konsekvensen bli driftstörningar och att användare inte kan använda SITHS e-id. Observera att checklistan uppdateras löpande, så ta för vana att alltid läsa dokumentet från Ineras webb, ladda inte ner och spara filen lokalt hos er.

Frågor och svar

Visa/Dölj mer information

Jag har problem med att nå sidan till distansuppgarderingen på grund av tekniska konfigurationer i den lokala it-miljön. Vad gör jag?

 • Svar på frågan

  Du måste se till att domänen ”siths.se” är med i er lista för ”trusted sites”. Er konfiguration måste lita på domänen siths.se. Detta bör åtgärda problemet med att nå sidan. 

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Hur länge kan jag distansuppgradera befintliga SITHS-kort till SITHS e-id?

 • Svar på frågan

  Deadline för att kunna distansuppgradera befintliga SITHS-kort till SITHS e-id med LoA3 är den 15 juni, därefter måste man utfärda nya SITHS e-id kort.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Går det att distansuppgradera ett kort från till exempel Skatteverket eller Telia?

 • Svar på frågan

  Nej, endast ordinarie SITHS-kort går att distansuppgradera. Detta eftersom SITHS och Inera måste äga och förklara hela distributionsprocessen gentemot DIGG för att kunna uppnå tillitsnivå 3.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Går det att uppgradera ett reservkort till SITHS e-id?

 • Svar på frågan

  Nej, distansuppgraderingen är endast till för SITHS e-id med tillitsnivå 3, vilket befintlig utgivningsprocess för reservkort i dagsläget inte kan uppnå.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Hur kommer man kunna administrera de uppgraderade SITHS-korten under november 2019 – februari 2020?

 • Svar på frågan

  Via dagens SITHS Admin, precis som vanligt.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Hur lång tid tar det att distansuppgardera ett kort?

 • Svar på frågan

  I vanliga fall tar det några minuter att uppgradera kortet. I vissa fall något längre.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Jag har fått meddelandet om att SITHS-kortet är för fullt, fast att det inte är det. Varför då?

 • Svar på frågan

  Du som tidigare har raderat certifikat upprepade gånger från kortet kan riskera att kortet ”blir trasigt” och därför inte går att uppgradera på ett korrekt sätt. Det formateras inte korrekt. Risken är liten att det blir så, men det kan inträffa. Vi rekommenderar därför att du inte uppgradera kortet, utan istället väntar tills att det är möjligt att beställa ett nytt kort med SITHS e-id.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Vad händer efter uppgraderingen med de certifikat som finns på kortet?

 • Svar på frågan

  Det finns begränsningar för hur många certifikat som får plats på ett SITHS-kort. I regel kan SITHS-kortet innehålla upp till 8 SITHS-certifikat + Telia e-leg.

  När SITHS-kortet uppgraderas skriver vi 4 stycken SITHS e-id certifikat från den organisation som utfärdat kortet, vilket gör att det max får finnas 4 stycken SITHS-certifikat (eller lokala certifikat) på kortet sedan tidigare (utöver Telia e-leg). Efter lyckad skrivning tas de gamla SITHS-certifikaten från den organisation som utfärdade kortet bort.

  • Om kortet även innehåller certifikat från andra utfärdare än SITHS och SITHS-certifikat från andra organisationer än den som utfärdat kortet, kommer dessa att ligga kvar.
  • Om kortet innehåller för många giltiga SITHS-certifikat eller för många lokala certifikat (oavsett status) kommer användaren att få en uppmaning i uppgraderingsflödet att ta bort överflödigt antal certifikat med hjälp av Net iD. 
  • Telia e-leg påverkas aldrig av uppgraderingen, utan ligger kvar oförändrad.

   

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Behöver vi lämna in nya tillitsdeklarationer i och med att vi går över till SITHS e-id?

 • Svar på frågan

  Nej, men årets ordinarie tillitsdeklaration kommer att skickas ut i samband med årsskiftet.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

När slutar befintliga SITHS-kort att fungera?

 • Svar på frågan

  Befintliga SITHS-kort kommer att fungera hela sin giltighetstid, dock senast till och med 8 maj 2022. Tänk på att du måste ha uppgraderat befintligt SITHS-kort till SITHS e-id innan den 15 juni 2020 för att kunna använda kortet i Sambi-anslutna tjänster som kräver tillitsnivå 3, LoA3. 

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

Kommer SITHS e-id kunna användas på dagens reservkort?

 • Svar på frågan

  Ja, reservkort i oöppnade kuvert kan användas även med SITHS e-id, men inledningsvis endast på tillitsnivå 2.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Visa/Dölj mer information

När kan vi beställa funktionscertifikat från nya PKI-strukturen?

 • Svar på frågan

  Från och med den 3 februari 2020.

  Senast uppdaterat: Onsdag 20 november 2019

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan