Gå till innehåll

Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden

Förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden är avslutad. Studien tog fram ett koncept och ett förslag på hur en digital sammanhållen planering skulle kunna förverkligas inom de närmaste åren. Resultatet ska kommuniceras ut under första halvåret 2020.

Om projektet

Förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden genomfördes under 2019. Studien tog fram ett koncept och ett förslag på hur en digital sammanhållen planering skulle kunna förverkligas inom de närmaste åren. Resultatet ska kommuniceras ut under första halvåret 2020.

Under 2019 gjordes förstudien Sammanhållen planering på 1177 Vårdguiden. Beställare var Patientkontrakt, ett initiativ som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som även finansierade förstudien. Patientkontrakt ska skapa förutsättningar för samskapande och gemensamt ansvar mellan patienten och vården.

Många olika planer upprättas inom vård och omsorg. En patient kan ha flera vårdplaner, skapade av olika aktörer eller huvudmän som inte alltid tillgång till varandras planer. Risken är att det är svårt för patienten att veta vad som gäller. Förstudiens syftet var att utreda möjligheten att ge patienter en överblick över planerade insatser inom vård och omsorg, oavsett vem huvudmannen är. Även informationsbehovet hos medarbetare i vård och omsorg studerades.

I förstudien analyserades informationsinnehållet i de vanligaste planerna. Många planers huvudsyfte är att ge patienten information om kommande vård eller behandling, medan andra upprättas med syfte att förbättra samverkan mellan olika aktörer. Ineras förstudie belyser hur invånaren skulle kunna få en överblick över de insatser som planeras.

Leveranser

Förstudien har

  • tagit fram ett koncept som beskriver möjligheter och förutsättningar för en digital lösning för sammanhållen planering inom 1177 Vårdguiden
  • på en övergripande nivå beskrivit förutsättningar för teknik, juridik, verksamhetsprocesser, anslutning och införande
  • tagit fram ett förslag på hur en översikt skulle kunna realiseras de närmaste åren.

Tidplan

Förstudiearbetet färdigställdes i slutet av 2019. Ett kommunikationsmaterial ska färdigställas i februari och mars 2020. Förstudien kommer därefter att publiceras av SKR och Inera.

Kontaktperson

Projektledare Eva Lindholm: eva.lindholm@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan