Gå till innehåll
Projekt

Listning

Projektet Listning digitaliserar processen när en invånare listar sig hos en vårdgivare. Lösningen bygger på ett nationellt samordnat informationsutbyte. Invånarna kommer att kunna göra listningen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om projektet

Projektet Listning digitaliserar processen när en invånare listar sig hos en vårdgivare. Lösningen bygger på ett nationellt samordnat informationsutbyte. Det behövs när en invånare listar sig hos en vårdgivare i en annan region än den egna, så kallad utomlänslistning. Invånarna kommer att kunna göra listningen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Alla invånare har möjlighet att välja en fast vårdcentral som sitt förstahandsval i primärvården. Det kallas att lista sig, eller listning. När en invånare väljer att lista sig hos en vårdgivare i en annan region än den egna, kallas det utomlänslistning.

För att den här processen ska kunna digitaliseras, krävs ett nationellt samordnat informationsutbyte. 

Projektets lösning innebär att invånarna gör listningen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. När en invånare listar sig i en annan region, kommer information att utbytas mellan regionhuvudmännen via Nationella tjänsteplattformen. Informationsutbytet sker genom anslutning av regionernas listningssystem till plattformen.

För att en utomlänslistning ska kunna göras behöver båda regionerna vara anslutna till Nationella tjänsteplattformen, det vill säga både regionen där invånaren är mantalsskriven och där den önskade vårdgivaren finns. 

Ny samverkansmodell ska utformas

Förslaget förutsätter inga ändringar av regionernas regelverk. Vissa regioner kan ändå påverkas vid utomlänslistning, eftersom minsta gemensamma nämnare blir styrande för hur samverkansmodellen ska utformas. Det handlar framförallt om tidsaspekter för informationsutbytet i Nationella tjänsteplattformen.

Kraven på projektets lösning

De här kraven tar projektet hänsyn till:

 • Lösningen ska fungera utan krav på harmonisering av olikheter i regionernas listningsregler.
 • Informationsöverföringen ska ske direkt vid listningen för att stödja invånarens behov.
 • Lösningen ska kunna användas även innan alla regioner anslutits.

Det här blir resultatet: 

 • Varje ansluten region redovisar detaljerad information om listade invånare, oavsett var invånaren är mantalsskriven.
 • Varje region redovisar övergripande information om mantalsskrivna invånare som har utomlänslistning.
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster kan hantera utomlänslistning för ett läns mantalsskrivna så snart mantalsregionen anslutit till lösningen.
 • Lösningen ger nytta så snart mer än en region anslutit till lösningen.
 • Lösningen hanterar även att en invånare byter mantalslän. 

Projektet kommer att införa lösningen i två eller tre pilotregioner och som en ny e-tjänst i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Därefter ska övriga regioner erbjudas möjlighet att ansluta, enligt Ineras processer för test och anslutning. 

Projektet ansvarar inte för att genomföra förändringar hos regionerna. 

Två delprojekt

Projektet är uppdelat i två olika delprojekt. Det ena delprojektet gäller utvecklingsarbete som berör Nationella tjänsteplattformen. Det andra delprojektet, 1177, gäller utveckling och leverans av e-tjänsten Listning i 1177 Vårdguiden.

Leveranser

Projektet ska leverera

 • ett tjänstekontrakt för utbyte av utomlänslistning mellan huvudmän
 • ett nytt tjänstekontrakt för att en mantalsregion ska kunna redovisa status för en utomlänslistad invånare
 • en ny tjänstedomän
 • utveckling av e-tjänsten Listning inom 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • en juridisk analys för tjänstens alla delar
 • driftsättning av två piloter, i Region Stockholm och Region Kalmar län.

Tidplan

Under 2020 fortgår utvecklingsarbete i det delprojekt som är relaterat till Nationella tjänsteplattformen. Detta beräknas levereras under året.

Delprojektet 1177, som avser utveckling och leverans av e-tjänsten Listning i 1177 Vårdguiden, slutförs innan sommaren. Innan utveckligen kan påbörjas krävs en upphandling av leverantörer för ett anpassat gränssnitt.

Regelverk, tjänstespecifikation, tjänstepaketering samt tesning sker under hösten, då de två delprojekten har slutförts.

Förutsättningar för användning

För att regionerna ska kunna använda tjänsten krävs anslutning till Nationella tjänsteplattformen.

Mantalsregionen, där invånaren är mantalsskriven, ansvarar för att lagra och tillhandahålla övergripande information om de egna invånarnas listning i andra regioner.

Den region där en invånare valt att lista sig ansvarar för att tillhandahålla samma detaljerade information om listningen oavsett om invånaren är mantalsskriven i länet eller inte.

Allt informationsutbyte mellan huvudmännen sker i form av utlämnande utan krav på ömsesidigt personuppgiftsbiträde.

Projektets påverkan

Det är ännu för tidigt att säga om eller exakt hur projektet kommer att påverka andra av Ineras tjänster eller system.

Det här behöver din organisation göra

Mantalsregionen, där invånaren är mantalsskriven, ansvarar för att lagra och tillhandahålla övergripande information om de egna invånarnas listning i andra regioner. 

Den region där en invånare valt att lista sig ansvarar för att tillhandahålla samma detaljerade information om listningen oavsett om individen är mantalsskriven i länet eller inte. 

Kontaktperson

Projektledare Ulf Ryttestål: ulf.ryttestal@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan